Jak je to vlastně s názvem Petrášková hora?

02.06.2014 08:06

Jen několik dní poté, co jsme 26. dubna 2014 v Novinkách a na Facebooku zveřejnili reportáž z pochodu proti průzkumu a těžbě zlata ve Vacíkově (viz: https://www.staryrozmital.cz/news/petraskova-hora-se-stala-na-rozmitalsku-symbolem-odporu-proti-tezbe-zlata/ ), jsme dostali e-mail od Františka Reše z občanského sdružení Čechy nad zlato. V něm vysvětloval proč se má správně psát Petráškova hora, a ne Petráčkova, jak jsme uvedli i my. E-mail citujeme v plném znění.

Při pochodu proti průzkumu a následné těžbě zlata, který se konal dne 26.4.2013 ve Vacíkově, se mnoho účastníků ptalo, jak se vlastně ta hora jmenuje. Místní o ni hovoří většinou jako o hoře Petráškové nebo o ni pod tímto názvem alespoň slýchali od svých starších spoluobčanů. Z médií, ale i z úst některých našich komunálních politiků se najednou objevuje v podobě Petráčkova a tak je i uvedena na nových informačních tabulích. Kde je pravda?

Dal jsem si tu práci a nějaké důkazy o správném znění našel.

Na mapě z r. 1830 (za Rakouska-Uherska) se jmenovala „Petrážkowa Hóra“. Dále se mi dostal do rukou „TŘEMŠÍN, náčrtek historicko-místopisný“ z r. 1913, který sepsal J.P. Hille, děkan kasejovický, kde mj. píše: „Od samého Třemšína táhne se směrem východním hluboký úval s lesnatými chlumy Voletínem, Jilmím, Velkou či Petráškovou Horou,“ atd. Mapa z r. 1942 uvádí též název Petrášková hora.

Dnes už se asi těžko dopátráme proč, i když se nabízí dvojí vysvětlení. Buď je Petrášková stejně jako by byla Velká, Malá nebo Zelená, ale v tom případě by nám smysl názvu asi trochu unikal a nebo, a to je asi vysvětlení pravděpodobnější, je pojmenována po jistém Petráškovi, pak by její správný název měl být Petráškova (tedy i s krátkým a). Ať tak či tak, ono diskutované „š“, které někteří dnes, nevím proč, zaměňují za „č“, je správné.

Myslím, že bychom se tedy měli při uvádění jména Petráškovy hory držet tradic a vyslovovat ho tak, jak bývalo po léta zvykem.

František Reš ke svému e-mailu připojil i snímek současné katastrální mapy, jež uvádí Petráškova hora. Takže propříště se i my budeme přidržovat tohoto názvu.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode