Jak Mnichov a březen 1939 zamíchal lidskými osudy

13.03.2019 06:06

15. března 1939, a vlastně už předtím, v září 1938, se začala psát neblahá kapitola českých a československých dějin. Němečtí nacisté vtrhli do Československa, zřídili Protektorát Čechy a Morava a začali perzekuovat Židy a české vlastence.

Nechme vyprávět zápis z obecních knih, co se třeba dělo před 80 lety ve Starém Rožmitále:

V roce 1939 byli přijati do svazku obce Starý Rožmitál potomci místních usedlíků, kteří byli Mnichovskou dohodou a poté okupací zbytku Československa německými vojsky vyhnáni z pohraničí. Za normálních okolností se většinou domovské právo udělovalo až po deseti letech trvalého pobytu, ale v roce 1939 byla situace jiná. A tak se v zápise z obecního zastupitelstva 3. června můžeme dočíst:

Přijetí do svazku obce žadatelů Aloise Folaufa, horníka ve výslužbě, narozeného v roce 1870 ve Starém Rožmitále, jeho syna Aloise Folaufa, nar. 1907 v Liticích, okres Falknov, oba příslušní do Litic, slečny Emilie Folaufové nar. 1914 v Liticích a Karla Jelínka nar. 1883 v Mostě příslušného do Mostu. Poněvadž všichni ztratili svoji domovskou příslušnost v důsledku obsazení území tohoto cizí mocností, a měli jejich rodiče poslední domovské právo *) v naší obci Starý Rožmitál na území protektorátu Čechy a Morava, přijímá jednohlasně obecní zastupitelstvo všecky osoby shora jmenované za příslušníky obce zdejší.“

*) O přiznávání domovského práva (i ve Starém Rožmitále) jsme psali 1. ledna pod: https://www.staryrozmital.cz/news/pred-70-lety-bylo-zruseno-domovske-pravo/

Po březnu 1939 se oblíbené výletní místo Rožmitalanů ve Věšíně nazývalo především Waldheim Brdy – Weschin

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode