Jak se vyvíjela ruslandská tabulka

19.11.2017 06:28

Ruslanďané jsou hrdí na místo, kde žijí a kde se také většinou narodili. Svědčí o tom i to, jak se snaží svoji milovanou hroudu zviditelnit. Jen se třeba podívejme na hraniční ceduli – to prý, aby cizinci měli jasno, kam vstupují či vjíždějí.

Ještě před několika lety to byla cedule nevýrazná, amatérská, dalo by se přímo říci ošklivá. Ale byla! Pak si Ruslanďané řekli, že musí být reprezentováni mnohem lepší tabulkou. I stalo se. A před několika dny, jak už jsme informovali, k ní přibyla ještě podtabulka hovořící jasnou řečí, že se nacházíte v pohraničí - mezi Ruslandem a Luhem, a to vše ve Starém Rožmitálu.

Kdypak se objeví tabulky Luh a Ves? Každý je přece odněkud. A je na to pyšný!

A ještě vysvětlení proč je Rusland Ruslandem.

Učitelka Růžena Kalová odvozovala název této části Starého Rožmitálu od dění během třicetileté války (1618 – 1648), kdy se na tomto místě za vesnicí usadilo několik ruských rodin. Bývalo totiž tenkrát zvykem, že za najatými vojáky, žoldnéry, šly mnohdy celé rodiny, a jestliže živitel zemřel, rodina musela zůstat tam, kde byl pochován. A tak si rodiny z daleké Rusi postavily na místě dnes nazývaném Rusland – ruská země -  skromné chaloupky a začaly zde nový život.

Něco na tom asi bude, protože například i v domku č. p. 65 právě v Ruslandu se odjakživa říká U Rusů.

Do roku 2012 byla na ruslandské hranici tato cedule a to dokonce s t místo d

Na popud učitelky Kalové instalovali ruslandští patrioti na podzim 2012 pěknou a mluvnicky správnou tabuli

Po pěti letech dostala tabulka podtabulku

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode