Ještě k Panně Marii Lurdské ve farním kostele - Záhada trvá

18.05.2013 12:53

10. května 2013 jsme v Novinkách informovali o mariánském kultu v našem farním hřbitově Povýšení sv. Kříže, kdy se na měsíc květen odstraňuje oltářní obraz, aby se za ním mohla objevit socha Panny Marie Lurdské. Pátrali jsme od kdy je socha v kostele i proč je to právě kopie sochy z Lurd. Bohužel nic jsme nezjistili.

Na zprávu, kterou si můžete vyvolat spolu s fotografiemi pod https://www.staryrozmital.cz/news/ve-farnim-kostele-se-na-mesic-objevila-panna-marie-lurdska/ ale reagovala Mgr. Ivana Hoyerová, která zná nejlépe historii i současnost farního kostela a vynikajícím způsobem v něm provádí i turisty. Napsala nám:

„Pátrala jsem v zápisech z kronik, ale zatím jsem datum pořízení neobjevila. Od čeho se tedy odrazit při stanovení jejího stáří? Předně, víme, že se jedná o Pannu Marii Lurdskou (Panna Maria se Bernadettě zjevila 11. února 1858 ve skalní jeskyni). Slavit památku P.M. Lurdské povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a její oslavu na celou církev rozšířil v r. 1907 Pius X. To jsou tedy historická fakta. Dál už to bude složitější.

Spolehlivě víme, že socha je zachycena na fotografiích A. Růžičky*) a že je na nich vidět ještě masivní jeskyně, jejíž každoroční instalování na hlavní oltář muselo být vzhledem k její váze náročnou akcí. Tato přední část „jeskyně“ byla později nahrazena lehčí – plechovou. V kronice se o tom píše: „Oprava jeskyně sochy P. Marie Lurdské na hlavním oltáři farního kostela k májové pobožnosti provedena r. 1926 tím způsobem, že těžká masivní dřevěná jeskyně ta nahražena byla plechovou, kterou zhotovil klempíř Zíb za cenu circa 600 Kč.“

Domnívám se tedy, že socha mohla být do kostela pořízena nejdříve v devadesátých letech 19. století. V osmdesátých a devadesátých letech 19. století je v kronice zmíněno poškození hlavního oltáře ohněm od špatně uhašené svíce (4. října 1886), výměna a přeložení dlažby a úprava a nátěr lavic (1889), ale o soše nic. Od roku 1899 zde působil P. Josef Bouše, svědomitý pisatel kroniky. Nechce se mi věřit, že by zapomněl zmínit zbudování jeskyně v hlavním oltáři, proto se domnívám, že k tomu mohlo dojít ještě před jeho nástupem. Ale důkazy k tomu nemám.“

Mgr. Hoyerová našemu webu slíbila, že bude pátrat ještě dál a zkusí se podívat do restaurátorské zprávy z devadesátých let 20. století, kdy byl celý oltář zrestaurován a s ním i socha Panny Marie, zda by v ní nebyla uvedena nějaká datace.

Každopádně můžeme směle říci, že máme ve Starém Rožmitále záhadu hodnou zkoumání záhadologů. Kdo chce sochu Panny Marie Lurdské v kostele Povýšení sv. Kříže ale vidět, má už čas jen do 31. května.

*) MUDr. Adolf Růžička (1851 – 1941), amatérský fotograf, který pořídil stovky fotografií Rožmitálu a okolí

Panna Marie Lurdská na hlavním oltáři ve farním kostele ve Starém Rožmitále.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode