Město vydalo novou vyhlášku o psech

22.06.2015 21:57

V rubrice Osadní výbor přinášíme doslovné znění obecně závazné vyhlášky Rožmitálu p. Tř,, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na volných prostranstvích ve městě, a tedy i ve Starém Rožmitále. Z vyhlášky, jež začne platit 1. července 2015, zde citujme alespoň ustanovení, podle něhož je v zastavěných částech možný pohyb psů jen na vodítku a je zakázán jejich výcvik. Podle nové vyhlášky jsou také chovatelé a vlastníci psů povinni neprodleně odstranit na veřejném prostranství psí exkrementy.

1. července 2015 rovněž nabývají účinnosti další dvě obecně závazné normy, a to vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a vyhláška o komunitní kompostárně, která bude každý rok v provozu od 1. dubna do 31. října.


 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode