Návrhy jak zlepšit veřejný život ve Starém Rožmitálu

11.06.2015 07:53

Dnes se ještě vracíme k veřejnému zasedání osadního výboru ve Starém Rožmitále, které se uskutečnilo 23. května 2015. O jeho průběhu jsme sice již podrobně informovali, ale teď vám můžeme předložit oficiální dokument vzešlý z tohoto jednání.

Dokument týkající se zlepšení veřejného života v naší městské části byl spolu s návrhy jak zlepšení dosáhnout předán osadním výborem městskému úřadu.

O jaké náměty, kterými by se město mělo zabývat, se jedná?

Odeslat Polici ČR v Příbrami žádost o odbornou pomoc při řešení neuspokojivé dopravní bezpečnosti. Občanům vadí nedodržování předepsané rychlosti i hustý provoz daný průjezdem řidičů, kteří zde nebydlí. Navrhují konzultaci s dopravním expertem, který daný stav posoudí a navrhne účinné řešení.

Opravit asfaltový povrch komunikace mezi pomníkem a mlýnem a před mostem. (Tento požadavek byl přednesen již v zimě na zastupitelstvu města)

Ke stávajícím kontejnerům přiřadit kontejner na nápojové kartony.

Instalovat koše na psí exkrementy, zvláště v okolí Cvokařského muzea. (Dva klasické odpadkové koše byly již mezitím na začátku aleje umístěny.)

Odstranit kámen z aleje jakožto nebezpečnou překážku.

Zřídit přechod pro chodce od zastávky ve Starém Rožmitálu.

Autobusovou čekárnu označit nápisem „Starý Rožmitál“

Posunout ceduli s označením města od kostela blíže k hlavní silnici za poslední obytný dům.

Značkami ve Cvokařské ulici se řídí jen málokdo.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode