Nejste majiteli nemovitostí a nevíte o tom?

31.08.2015 03:52

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil aktualizovaný seznam nemovitých věcí (polí, luk, lesů atd.), u kterých není dostatečně v katastru nemovitostí identifikován vlastník, tedy laicky řečeno, kdy se k nim nikdo už po léta nehlásí.

Zveřejnění seznamu není jen tak samoúčelné. Podle nového katastrálního zákona 256/2013 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2014, totiž nedostatečně identifikovaný majitel nemovitosti, jenž se neprokáže doklady, že mu patří nebo nezažádá soud o její vydání, o tuto nemovitost – mnohdy velmi lukrativní – rokem 2023 přijde. Stát, jemuž propadne, bude mít totiž za to, že nemovitá věc je opuštěná. Ve většině takových případů se většinou jedná o dědictví po zemřelých předcích, o němž dědicové nemají ani potuchy.

Jen v katastru Starého Rožmitálu se jedná o desítky a desítky pozemků. V seznamu můžeme  najít řadu pro naši obec typických jmen bez bližšího určení, jako jsou Kala, Šmíd, Jedlička, Metlička, Zemková, Feltová, Kusbach, Kulovaný, Viktora, Petráň, Kresl, Král, Danielová, Matějka atd. atd.

Aktualizovaný seznam parcel a neidentifikovaných vlastníků je na MÚ v Rožmitále a také na webu města pod https://www.rozmitalptr.cz/uredni-deska/vyzva-vlastnikum-nemovitych-veci-a-dalsim-opravnenym-kteri-nejsou-oznaceni-v-katastru-nemovitosti-dostatecne-urcite-333.html?kshowback=

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode