Jak se u nás vyvíjejí církevní restituce

08.11.2013 20:44

Církve a náboženské společnosti požádaly do konce října o vydání bezmála 49 000 pozemků a 238 staveb, které si nárokují na základě církevních restitucí. Údaje včera 7. listopadu 2013 zveřejnilo ministerstvo kultury. Přes 24 000 pozemků je požadováno po Státním pozemkovém úřadu, dalších více než 23 000 by mohly vydat Lesy ČR.

Už 18. září 2013 jsme v Novinkách přinesli zprávu kolik žádostí o vydání zemědělských pozemků v katastrech Starý Rožmitál, Rožmitál p. Tř., Buková, Pňovice, Roželov, Skuhrov, Věšín, Voltuš a Vranovice obdržel Státní pozemkový úřad od Arcibiskupství pražského do poloviny devátého měsíce. Rovněž jsme zveřejnili několik příkladů, o kterých se jedná, jako je např. Podzámecký rybník či sádky ve městě. Zprávu najdete na: https://www.staryrozmital.cz/news/jak-u-nas-pokracuji-cirkevni-restituce/

Teď se nám podařilo získat od Lesů České republiky a Státního pozemkového úřadu podrobné informace o výzvách o vydání pozemků v rožmitálském údolí, které podaly oprávněné osoby, v našem případě tedy Arcibiskupství pražské a nově také Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, do 7. listopadu 2013.

Arcibiskupství vyzvalo Státní pozemkový úřad (SPÚ) k vydání zemědělských pozemků v devíti katastrálních územích. Nejvíce pozemků žádá v katastru Roželova (61), Hutí (26), Věšína (24), Skuhrova (23) a Rožmitálu p. Tř. (16). Následují Vranovice s osmi pozemky, Buková a Voltuš po sedmi, Starý Rožmitál s pěti a Pňovice se čtyřmi.

K vydání zemědělských pozemků vyzvala SPÚ rovněž Římskokatolická farnost Starý Rožmitál. Ta podala výzvy u šesti pozemků v katastrálním území Voltuše a u pětadvaceti v katastru Starého Rožmitálu.

Ve Starém Rožmitále se například jedná o Farský rybník, bývalé farské louky nebo-li farská pole za hřbitovem včetně tzv. Alejky či o pozemky na Kněžské hoře mezi Novým rybníkem a silnicí I/19.

Zítra přineseme podrobnosti pokud jde o výzvy směrované Lesům České republiky.

Farský rybník má od roku 1994 v pronájmu od Státního pozemkového úřadu firma Blatenská ryba.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode