O městské lesy se stará firma Kaiser

04.08.2013 21:08

Městské lesy Rožmitálu pod Třemšínem spravuje rožmitálská firma Kaiser s.r.o. Patří k nim i lesy o celkové rozloze 413 ha patřící do katastrálního území Starého Rožmitálu. V nich výrazně dominují jehličnaté dřeviny, které se na celkové zalesněné ploše podílejí 92 procenty. Nejvyšší podíl zaujímá smrk se 60 % a borovice s 28 procenty. Z listnatých dřevin, na které připadá pouze osm procent, je nejvíce zastoupen buk (2,47 %), dub (1,78 %), bříza (1,37 %) a olše (1,17 %).

Kaiser s.r.o. si nemůže, jak se někdo domnívá, dělat v lesích co chce, ale musí hospodařit podle předpisů daných pro jednotlivé hospodářské soubory a porostní poměry svěřeného lesa. Musí dbát i doporučení s ohledem na místní přírodní a porostní poměry. A tak například ve staroměstských lesích při umělé obnově je povinna dodržovat procentní zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin, které do budoucna postupně změní zastoupení stromů ve prospěch listnáčů.

A ještě jedna poznámka: Kdo jezdívá od silnice 19/I po asfaltce až k Sobenskému rybníku autem, měl by se jednou projít pěšky. Firma Kaiser podél cesty rozmístila tabule se zajímavými informacemi o jehličnatých a listnatých stromech, které zde rostou. Jednu takovou tabulku vidíte na přiloženém snímku.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode