Občanům není Starý Rožmitál lhostejný

22.11.2016 08:49

11. listopadu 2016 svolal předseda osadního výboru Milan Hochmut posezení s občany Starého Rožmitálu v hospůdce U splavu. Jak se dalo očekávat, pět desítek zúčastněných obyvatel si vylívalo svá srdce především pokud jde o špatnou dopravní situací v obci. Tento palčivý problém ještě zintenzivnila červencová těžká dopravní nehoda v Rybově ulici (viz naše zpráva https://www.staryrozmital.cz/news/prazdniny-nemuseji-vzdy-zacit-dobre/ ). Na pořadu ale také byly věci, které se ve spolupráci s radnicí či jen úsilím Staroměšťáků povedly, i nesplněné sliby městského úřadu na květnovém jednání předsedů osadních výborů v Hutích.

 

 

Jednání staroměstských obyvatel s osadním výborem mělo několik zásadních bodů. Především to je dopravní situace v obci, která trápí občany, dále most v Luhu a s ním související péče o Vlčavu a o rybníky nad námi a Podzámecký rybník pod námi, prořezání stromů na některých místech Starého Rožmitálu a vybudování cyklostezky. 

Před rokem vznesl osadní výbor návrh na zlepšení dopravní situace, ovšem zcela bez výsledku. Jediné co bylo akceptováno a uděláno – výstražně natřený kámen na aleji. Tehdejší výsledky jednání se zainteresovanými orgány si můžete přečíst zde: https://www.staryrozmital.cz/news/dopis-metskeho-uradu-rozmitalu-pod-tremsinem-osadnimu-vyboru-stareho-rozmitalu-z-2-cervence-2015/

Velká diskuze se nyní rozvinula kolem nově upravené Rybovy ulice. Bylo navrženo, aby se v ní umístily značky zákaz stání, neboť zde parkuje spousta automobilů, které omezují průjezd a hlavně výhled řidiče, což může vést k takovým tragickým nehodám, jaká se tu stala v červenci.

Zkušenosti ukázaly, že autobusová čekárna je umístěna zcela nevhodně ve směru na Věšín, zatímco by měla být na opačné straně. Tady totiž čekají děti na autobus do školy do města. V nečase jsou schovány v čekárně na druhé straně, pak při příjezdu autobusu přebíhají vozovku a je jen otázkou času, kdy se stane další neštěstí. Do Věšína či ještě dál téměř nikdo nejezdí.

Náhodou bylo zjištěno, že v Rybově ulici někdo zavařil čtyři poklopy (prý aby při přejezdu autem neklapaly), v případě havárie to asi není nejlepší řešení. Rovněž v Rybovce není dodnes zalitý střed vozovky.

V diskuzi opět zazněl požadavek na posunutí značky IS12a Obec od kostela zpět ven z obce alespoň před parkoviště, kde je naproti obytný dům. Přestože před rokem to bylo úřady zamítnuto, že to odporuje vyhlášce, tytéž úřady v případě Vranovic na vyhlášku ovšem nehleděly. Jak je to možné?

Při rekonstrukci Rybovy ulice byla na začátku katastru obce odstraněna místní značka Starý Rožmitál a už nebyla vrácena. Obyvatelé žádají, aby byla nová značka s tímto textem před domem Škreňouc osazena, podobně jako je tomu při průjezdu Bohutínem.

Most přes Vlčavu a dopravní situace v Cvokařské ulici jsou stálým tématem snad všech schůzí, na kterých se v posledních letech obyvatelé Starého Rožmitálu kdy sešli. Nejinak tomu bylo i na jednání s osadním výborem 11. listopadu.

O mostě píšeme dost často, naposledy před měsícem ve vyčerpávající zprávě https://www.staryrozmital.cz/news/mostu-v-luhu-je-90-let/ . Denně přes něj přejede přes dvě stě aut, některá z nich pořádně těžká. Každý ví, že potřebuje rekonstrukci a především zpevnění jako sůl, ale dosud prý nejsou zpracovány posudky, řeší se omezení hmotnosti a kdo ví co ještě. Zatím podle pesimistů prý most drží pohromadě už jen zábradlí.

Jakmile se ale most kvůli opravám nebo proto, že spadne, zavře, bude veškerá doprava svedena na jedinou možnou cestu – na chráněnou úzkou Alej Johanky z Rožmitálu.

 

 

Odpovědná místa si patrně neuvědomují, že zvýšený provoz ve Cvokařské ulici, ale v posledních letech už i v zastavěné části aleje, vede k možnosti nebezpečných kolizí s chodci, kteří jsou zde na procházce. Už teď si někteří řidiči dělají z omezení rychlosti na začátku Cvokařské legraci a profrčí ke Kemmlerovi, že je člověk ani nezahlédne.

Všichni asi vědí, že dopravní situace v Luhu je neudržitelná a nutno ji řešit. S řešením se však zachází asi jako s horkým bramborem.

Vlčava. To bylo další velké téma sezení s osadním výborem U splavu 11. listopadu. Po zkušenostech s velkou vodou v letech 1980, 2002 a 2006 si občané na říčku dávají setsakramentský pozor a jsou hákliví na jakýkoli náznak eventuálního problému při vyšším průtoku vody.

Přestože Vlčava poslední tři roky připomíná spíše louku, starousedlíci dobře vědí, co dokáže natropit (viz naše reportáž https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/zivot-s-vlcavou/ ).

Proto na zasedání zazněl požadavek na opětné vybagrování koryta především od mostu výše k Ruslandu a odstranění naklánějících se stromů z břehů od mostu po proudu směrem k Podzámeckému rybníku. Oba zádrhely nahánějí občanům husí kůži.

Stačí totiž, aby se podemlel svah, jeden či více vzrostlých stromů spadlo do vody, na ně se navrstvily větve, listí a bahno a máme hned přehradu pomalu jak na Slapech. Logicky se pak přívaly vody pohrnou Luhem.

Občané by také rádi od odpovědných činitelů slyšeli, jak se kontrolují rybníky nad Starým Rožmitálem, jak jsou udržovány hráze a stavidla.

(Stav vody ve Vlčavě a počasí v Rožmitále můžete sledovat ať jste kdekoli na https://www.staryrozmital.cz/pocasi-a-stav-vody-on-line/ ).

Dnes se ještě naposledy vracíme k jednání osadního výboru Starého Rožmitálu s občany 11. listopadu v hospůdce U splavu. Zazněla zde i řada připomínek a námětů, o kterých jsme ještě nepsali.

Bohužel nebyl ještě spraven chodník na nábřeží, nebyl opraven kříž u lípy na aleji a nepřivedena voda do hasičské klubovny, i když to vše město slíbilo. Věříme, že se rychle pochlapí. Městskému úřadu naopak patří velký dík za pomoc s koupalištěm nad sportovním areálem.

A teď k námětům, které se rovněž na shromáždění objevily. Bylo by zapotřebí spravit městský rozhlas v Ruslandu, který už prý nefunguje dva roky a srovnat asfaltový povrh u přečerpávačky, kde se tvoří ohromná louže přes celou cestu. Nerovný asfalt ovšem není jenom zde, ale například i před Cvokařským muzeem, kde jsou velké louže ještě druhý den po dešti. Samozřejmě víme, že se nestačila sesednout zem po kanalizaci a asfalt přišel příliš brzy.

Občané by také uvítali vydláždění prostoru pod kontejnery na tříděný odpad. Tady nabízejí městu pomocnou ruku stejně jako v případě hospůdky. Stačí poskytnout materiál, práci už udělají sami.

 

Než stačí čidlo rozsvítit světlo, už má člověk plné boty vody 

 


 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode