Odpověď vedoucího technických služeb na náměty osadního výboru

14.06.2015 15:27

11. června 2015 obdržel osadní výbor vyjádření ke svým návrhům vedoucího Technických služeb. Citujeme:

„Vyjádření TS města k žádosti osadního výboru Starý Rožmitál ze dne 23.5.2015

1) Na přípravě a vlastní rekonstrukcí komunikace a chodníků ul. Rybova se aktivně podílel jak bývalý osadní výbor Starý Rožmitál, tak i architekt Karlík. Nemyslím si, že tamní dopravní bezpečnost je horší než v jiných lokalitách města. Přesto bude svoláno místní šetření v této oblasti.

2) Ve městě a jeho spádových obcích bydlí trvale 4 450 občanů a všichni si zaslouží dobré silnice a stejné podmínky. Bohužel město nemá finanční prostředky na takový „komfort". Opět musím konstatovat, že jak ve městě, tak jeho osadách jsou mnohé komunikace v daleko horším stavu než vámi zmiňovaný úsek komunikace a budou opraveny dříve.

3) Kontejnery na nápojové kartóny jsou z města staženy, jelikož z nich vychází největší zápach obtěžující občany a jsou při pravidelných týdenních odvozech plněny jen cca z 50 %. Přitom je dodavatelská firma sváží zároveň s plasty a obsah těchto kontejnerů je ve voze smíchán. Z výchovných důvodů zůstane ve městě pouze 1 ks tohoto typu kontejneru u ZŠ.

4) Od jednostranně používaných košů na psí exkrementy, které město zkusilo zavést před čtyřmi roky, bylo upuštěno, jelikož do půl roku od instalace košů došlo k jejich značnému poškození či úplnému zničení. Sáčky, které byly součástí košů, následující den po doplnění poletovaly po celém městě. Na základě požadavků našich občanů jsou dodávány po městě betonové koše, do kterých lze exkrementy dávat. Minulý měsíc byly 2 kusy přidány do Starého Rožmitálu.

5) Na téma zábrany v aleji byly četné diskuse již v minulosti mnohokrát. Vždy, když byla překážka z nějakých důvodů odstraněna, stala se pěší zóna v aleji místní komunikací s průjezdem všech vozidel, čímž byla vždy mnohem nebezpečnější zónou pro pěší, než je tomu za současného stavu. Řidiči vozidel totiž není vůbec respektována dopravní značka zákaz vjezdu. Navíc tato komunikace není konstrukčně vytvořena pro větší provoz a již v minulosti byla částečně poškozena vozidly navážejícími materiál do společnosti Kemmler Electronic.

6) Přechod pro chodce bude řešen při svolaném místním šetření.

7) Označení zastávky bylo zadáno a po její výrobě bude nainstalováno.

8) Není problém posunout zmiňovanou ceduli směrem k hlavní komunikaci 1/19. Nevidím však žádnou smysluplnost tohoto požadavku, protože nic neřeší. Jen aby se dělalo, že se dělá.

Zdeněk Vavrečka, vedoucí technických služeb“

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode