Ohlédnutí za pátou sezónou na rožmitálském zámku

06.03.2023 19:26

Březnové číslo Třemšínských listů zveřejnilo pod výše uvederným titulkem článek Evy Heyd, který zde přinášíme v plném znění:

Na úvod bych chtěla poděkovat městu za zájem, který situaci okolo zámku věnuje. V minulém čísle Třemšínských listů se stala dokonce předmětem úvodníku pana starosty. Byla v něm shrnuta historie, kterou tento objekt, jenž je historicky centrem města, prošel od sametové revoluce. Chtěla bych jen upřesnit dvě věci, které se ve „Slovu starosty” nedopatřením objevily. Arcibiskupství pražské převedlo zámek na Trinity Coop v roce 2001, nikoliv 2021. 

Co se týče kontaktu, který se v roce 2017 podařilo navázat s majiteli, stalo se tak díky otevřenému dopisu, iniciovanému skupinou občanů, do níž mimo mě patřili paní Blanka Pazderníková, její vnuk Kryštof, pan Jindřich Jirásek a pan František Žán.

Na petici, jež mnoho z vás, čtenářů podepsalo (celkem více než 3600 lidí), majitelé zareagovali a byli ochotni se sejít a hledat společná řešení. Spolek Rožmitálský zámek, který se nyní o zámek stará, vznikl v roce 2018 a formálně byl pak založen zkraje roku 2019. Na základě smlouvy s Trinity Coop, podle níž můžeme za naši pomoc s údržbou nemovitosti objekt užívat a otevírat pro veřejnost, se zde mohou konat kulturní, komunitní a společenské akce. Kromě nás zde mají sídlo další dva rožmitálské spolky. Také se nám podařilo zámek rekultivovat natolik, že nepůsobí jako zanedbaná, nálety obrostlá skládka. Všem těm, kdož se na tom podíleli brigádnicky, sponzorsky či jakýmkoliv způsobem přispívají k oživení místa, děkujeme.

V roce 2022 byl zámek otevřen v sezóně každou sobotu od 10 do 17 hodin pro individuální i skupinové prohlídky. Již třetím rokem zahájila kulturní program odpolední hudbou a tancem na nádvoří jazzová skupina Aurora JaSBand, tentokrát dobrou sluneční náladu ještě umocnili hudebníci ze spřízněné skupiny Musica Balkanika.

Dopolední program na nádvoří však patřil jezdcům na motorkách. Zámek byl občerstvovacím zastavením pro HD Challenge, akci na podporu neziskové organizace Nedoklubko. Desítky účastníků se snažily projet určené průjezdové body co nejkratší cestou. Na svém motorovém oři přijel i generál Petr Pavel, a tak jsme měli možnost ho provést zámkem až na vyhlídku na věži. V červnu jsme v Gryspekovském paláci také otevřeli dvě výstavy. První My Karlové... byla velmi úspěšná výtvarná expozice litografií dvou předních českých výtvarníků Karla Malíka a Karla Halouna. Druhá z nich s názvem Krajinou půlměsíce byla prezentací krajinářské studie okolí Rožmitálu s četnými zajímavými návrhy řešení studentů ateliéru profesorky Kláry Salzmann na ČVUT.

Uprostřed léta jsme pak zahájili stálou výstavu Vzpomínky věže, která dokumentuje jak historii hradu od 13. století, tak některé stavební úpravy objektu. Expozici připravovali členové spolku na základě pečlivého dlouhodobého průzkumu a vznikla za podpory Státního fondu kultury. A konečně pak velký sál ve druhém patře Gryspekovského paláce hostil výstavu olejomaleb amatérské malířské skupiny Ateliér JAM. Poprvé se nám tak podařilo naplnit celý veřejnosti dostupný prostor zajímavými prezentacemi.

Letní měsíce byly ve znamení tří velkých akcí, jež přitahují množství návštěvníků a jsou již téměř tradičně se zámkem spojené: na nádvoří a v parku se odehrávají Slavnosti královny Johanky, celý zámek i nádvoří hostí festival REPETE, organizovaný studenty Arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a konečně letní kino, jehož šest filmových představení pod noční oblohou připravuje spolek již čtvrtým rokem.

Také program, do něhož jsou zapojeny děti, nachází na zámku své místo - v červnu tu proběhla škola šermu, kterou organizoval spolek Rosenthal, Waldorfská škola Příbram zde pasovala šesťáky na rytíře, na akci Rožmitál plný strašidel přišlo na patnáct set dětských i dospělých účastníků. Osvědčilo se, že zde několik spolků spojilo své pořadatelské síly: byly jimi kromě Rožmitálského zámku spolek Rosenthal, Rožmitál Vespolek a Skaut Rožmitál. Vánoce na zámku pak oslavili svým vynikajícím troubením kromě Podbrdských trubačů také žáci ZUŠ J. J. Ryby.

Jako každý rok zde proběhla řada zvelebovacích prací jak na zámku, tak v zahradě, kterých se účastnili nejen místní brigádníci. K těm, kdož přijeli nezištně pomoci odjinud, patřili poutníci ze spolku Ultreia, kteří s námi založili na nádvoří květinový záhon, pracovníci firmy Exxon nám pomáhali s nekonečným úklidem ve věži i v paláci a studenti pražské Školy da Vinci nabídli svou zručnost a vyrobili mimo jiné koše do parku.

Veřejně používaný park však do budoucna zůstává velkým otazníkem. Spolek nemá techniku ani dostatečné množství odborných pracovníků, aby zde mohl řešit otázky úklidu, situaci s přestárlými a vykotlanými stromy, zanedbanou rybniční spojkou, nálety křídlatky na arcibiskupské části pozemků, ani s trávou, kterou by bylo třeba sekat několikrát v sezóně.

Památkáři například navrhují celý park vykácet a znovu vysázet. Plánujeme proto uspořádat setkání odborníků a veřejnosti, aby bylo možné najít nejvhodnější řešení. Mimo podobné starosti se ale zároveň moc těšíme na další akce, které během zimních měsíců, kdy zámek zdánlivě spí, plánujeme. Patří mezi ně další výstavy, vystoupení, přednášky a debaty, ale také koncerty – třeba ten Báry Polákové, který se bude konat v neděli 28. května 2023.

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode