Pomník ve Starém Rožmitále byl odhalen právě před 100 lety

28.10.2021 00:01

Na den třetího výročí vyhlášení Československé republiky, 28. října 1921, byl ve Starém Rožmitále odhalen pomník padlým hrdinům ve Velké válce, jak se tenkrát ještě 1. světová válka nazývala.

Učitel a kronikář obce Václav Matoušek si tehdy poznamenal:

„Pomník zhotovil kamenický mistr František Habada z Rožmitálu za 8 600 Kč, zednická práce stála 240 Kč. nádenická 100, tesařská 75, vápno 119,80, střelivo při slavnosti 88,40, jiná vydání 257,90 Kč, pozvánky 140, hudba 1 000, stavba brány na Chmelnici 20, úhrnem 10 640 Kč. Materiál přivezli někteří místní hospodáři zdarma.

K úhradě výloh dala obec činži z honitby obnosem 4 000 Kč, k tomu sbírka při sázení lip a o věnečku 513,42 Kč, při slavnosti odhalení pomníku dopoledne bylo vybráno 2 725 Kč, při zábavě v obou hostincích odpoledne 1 751 Kč a za cukroví bylo utrženo 273 Kč. Celkový příjem byl 9 262,42 Kč.

Slavnost odhalení pomníku za příznivého počasí dobře se vydařila. Průvod účastníků seřadil se na Chmelnici, v něm zvláště vynikaly a budily pozornost dva vozy: na prvém byl znázorněn výjev ze světové války, na druhém alegorie Svobody. U pomníku promluvil slavnostní řeč řídící učitel Antonín Hejnic ze St. Nepomuku, jenž se světové války zúčastnil jako voják – nejdříve jako ošetřovatel nemocných v Písku přes jeden rok, pak jako voják a důstojník v poli.

Seznal tedy válku, její útrapy a hrůzy, zvláště když se zúčastnil vykopávání mrtvol, jež měly být přeneseny na vojenský hřbitov nebo převezeny do vlasti mrtvého, což v řeči vylíčil. Jeho řeč dojala hluboce všechny posluchače. Kolem pomníku byla dána dřevěná hradbička.“

Pomník v obležení obyvatel Starého Rožmitálu při hasičské parádě v roce 1927

Pohled na pomník z opačné strany a o pár let později, kdy už byla shnilá dřevěná hradbička nahrazena litinovou z rožmitálské slévárny

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode