Potlačená vzpoura v roce 1738

29.03.2018 09:20

Před 280 lety vypukla na Rožmitálsku vzpoura proti neúnosným robotním povinnostem, kterou vedl Bartoloměj Sadílek ze Starého Rožmitálu. Výtržnosti však byly vojskem rychle potlačeny a vzbouření sedláci povoláni na březnický zámek. Sadílek jakožto vůdce rebelie byl dopraven do Prahy, kde byl nucen pracovat přikovaný ke kolečku na hradbách a cestách. Po návratu musel vrchnost odprosit a před poddanými slíbit poslušnost.

Proč došlo ke vzpouře zrovna v roce 1738?  Otec Marie Terezie, císař Karel VI, totiž v tomto roce vydal robotní patent, jímž byla robota stanovena na polovinu týdne. Patent rovněž upravoval délku roboty tak, že neměla jako dosud trvat od východu slunce do jeho západu, ale u roboty tažné (týkala se sedláků, kteří měli dva voly či koně s potahem) maximálně 10 hodin denně, přičemž u roboty ruční nebylo stanoveno žádné měřítko, protože prý člověk může vydržet o trochu déle, než dobytek.

V patentu však byl uveden dodatek o zvýšené robotě v době žní, výlovu rybníků a honů, který odmítal poddaný lid na Rožmitálsku plnit. Zvýšená robota se totiž vztahovala na období, kdy sami sedláci a drobní zemědělci měli na svých políčkách nejvíce práce.

Na Sadílkův grunt č. p. 35 v dnešní Rybově ulici, kde vůdce vzpoury hospodařil, byla z iniciativy spisovatele R. R. Hofmeistera v roce 1930 umístěna pamětní deska. Po Bartoloměji Sadílkovi je rovněž ve Starém Rožmitále pojmenováno nábřeží podél Vlčavy.

Pohlednice vydaná ke sjezdu rodáků, při němž byla umístěna na rodný dům Bartoloměje Sadílka...

... pamětní deska

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode