Před 85 lety se dočkala Cvokařská ulice kanalizace

08.02.2015 09:14

Ve dvacátých letech 20. století si občané Starého Rožmitálu velice hlasitě u obecního zastupitelstva stěžovali na stav komunikací v obci. Především cesta, vlastně úvoz, Luhem k Voltuši, což je dnešní Cvokařská ulice, byla příliš úzká a blátivá, prostě velmi špatná. A tak v roce 1930 ji obec nechala opravit a rozšířit. Zároveň zde nechala položit kanalizaci s vyústěním do Vlčavy, na kterou citlivě či necitlivě narážely firmy o 81 let později, když byla nově vybudovaná staroměstská kanalizace svedena do čističky odpadních vod. Tehdy před 85 lety byla kanalizace provedena z cementových rour o průměru 40 cm a v ulici bylo umístěno šest zamřížovaných kanálů.

Cesta byla upravena štěrkem od č. p. 6 u mostu až k poslednímu číslu Jenovefy Bacíkové č. p. 100 v délce sto padesáti metrů. Celou stavbou byl pověřen stavitel Jan Kolář, kterému obec uložila (s tím, že mu jinak nezaplatí), že studnu u Kodatů musí zabezpečit tak, aby se tam voda snad následkem kanalizace nekazila.

Kromě toho byly v roce 1930 opravovány polní cesty, cesta v Aleji, obecní dům a lesní bouda.

Další roky se začaly množit stížnosti na špatnou okresní silnici (dnešní Rybova ulice) vedoucí vsí, kde bývalo plno vody a bláta, které jedoucí auta rozstřikovaly po zdech domů i po lidech. Tak to alespoň stálo v zápise z obecního zastupitelstva, ze kterého čerpáme tyto údaje.

Nutno k tomu dodat, že Rybova ulice byla sice tu a tam flikována, ale k zásadní změně došlo až v roce 1954, kdy se konečně dočkala bezprašného povrchu. O tom si můžete přečíst v naší zprávě z dubna minulého roku: https://www.staryrozmital.cz/news/rybova-ulice-byla-zbavena-prasneho-povrchu-teprve-pred-60-lety/

Záběr z 31. května 2011. Tehdy finišovala výstavba kanalizace ve Starém Rožmitále (zde konkrétně v aleji před Cvokařským muzeem pár metrů od Cvokařské ulice).

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode