Předseda osadního výboru předestřel městu naše problémy

29.05.2018 07:30

Zástupci sedmi osadních výborů se 25. dubna sešli v Hutích s reprezentanty města. Za osadní výbor Starého Rožmitálu se jednání zúčastnili předseda Milan Hochmut a František Veselý, za městský úřad promlouvali starosta Ing. Josef Vondrášek, místostarosta Mgr. Pavel Bártl, tajemník a vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ivan Havel a vedoucí střediska technických služeb Zdeněk Vavrečka.

Následně částečně komentujeme záležitosti týkající se naší čtvrti vyplývající ze zápisu.

Pan Hochmut zrekapituloval, co se v obci podařilo – oprava hospody, nákup kuželek, oprava kříže v aleji, oprava cest… Nato zástupce města opáčil, že sice pochvala je dobrá, ale na poradě bychom měli řešit problémy. I tedy nastínil náš předseda problémy:

Hochmut: V Rybově ulici je zapotřebí vyplnit spáru uprostřed komunikace.

Vavrečka: reklamace byla nahlášena firmě Best Benešov (správně má být Bes) ještě v záruce, během května bude opraveno. (Naše poznámka: Na některých místech byly mezitím oprávky provedeny.)

Hochmut: Plánuje se obnova zeleně u pomníku a nová výsadba u hřbitova?

Vondrášek: Město bude realizovat projekt Revitalizace veřejné zeleně, ve kterém je zahrnuta výsadba stromů u hřbitova, obnova zeleně u autobusové zastávky a pomníku ve Starém Rožmitále.

Hochmut: Byl potřeba opravit i hlavní kříž uprostřed hřbitova, vydláždit na hřbitově alespoň hlavní chodníky a opravit zeď, která sousedí s farou. V jaké fázi jednání je most?

Vondrášek: Jediným řešením je most zbourat a postavit nový. Projekt počítá s rozpočtem cca 7 mil. Kč,

Hochmut: V aleji Johanky kořeny stromů zvedají asfalt, což je nebezpečné pro cyklisty i chodce. Pěšina z aleje k rybníku – vyváží se tam posekaná tráva – umístit alespoň ceduli Skládka zakázána. Bude se síci v aleji?

Vavrečka: Alej se seče cca čtyřikrát do roka, všechny pozemky v této lokalitě nejsou v majetku města.

Hochmut: Na chodníček u hřiště položit koberec (umělý trávník ze školního hřiště).

Vondrášek: Technické služby dopraví koberec ze sběrného dvora, místní položí. (Naše poznámka: Volejbalisté již brigádně udělali.)

Hochmut: Bude se realizovat skatepark?

Vondrášek: Řešíme výkup (směnu) pozemků, máme v rozpočtu, ale prozatím nevíme, zda se bude realizovat už letos.

Hochmut: V jaké fázi je realizace cyklostezky k Obžeře?

Bártl: Vykupovali jsme a směňovali některé pozemky, na našich pozemcích dojde ke zpevnění povrchu, přes potok vybuduje most obec Věšín (je na věšínském katastru).

Hochmut: Mezi 21. – 22. hodinou jezdí velké automobily do firmy Kemmler.

Vondrášek: Musí řešit policie.

Jak vyplývá z jednání i z oficiálního zápisu, přes dobré věci, které se v obci udělaly, existuje několik nedodělků a nevyjasněných záležitostí. Některé otázky předsedy Hochmuta nebyly vůbec zodpovězeny a prakticky u všech odpovědí zástupců města chyběly termíny realizace a dokončení.

Například o cyklostezce jsme již v Novinkách psali, dokonce jsme město pochválili, jak se pracovníci technických služeb v třeskutých mrazech vrhli do kácení dřevin podél Vlčavy, aby se už letos v létě po nové cestě mohli projíždět cyklisté. Teď už je však několik týdnů stop stav a nikdo neví, co bude dál. Tím, že město nakonec upustilo od režijních nákladů za své zaměstnance a práce svěřilo externí firmě, došlo samozřejmě rychle k vyčerpání plánovaných 200 tisíc korun.

K některým bodům, které byly v Hutích projednávány, se budeme průběžně vracet v našem zpravodajství.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode