Příběh rožmitálské kanalizace ještě nekončí 4/9

09.12.2016 06:56

Starosta a místostarosta města se patrně v životě tak často neomlouvali jako od léta roku 2010. Kanalizaci provázejí těžkosti a její ukončení na Vánoce se zdá už celkem jasně nereálné. Město vzkazuje občanům: Vydržte! Nikdo ale netuší, že třeba ve Starém Rožmitále to budou muset obyvatelé vydržet ještě celý další rok.

Začíná váznout financování stavby. Subdodavatelé Vodních staveb Rokycany odcházejí od rozdělané práce, protože nedostávají zaplaceno. Státní fond životního prostředí (SFŽP) posílá první částku ve výši pěti milionů z celkové dotace 56 milionů až v polovině září 2010 a tak město musí přidat dalších pět milionů ze svého, aby se pokryly alespoň zčásti už vynaložené náklady. V listopadu dostal Rožmitál ze SFŽP necelých 20 milionů, ač bylo prostavěno za 50 milionů Kč. Tady se ukázala kapitálová slabost generálního dodavatele Vodní stavby Rokycany, jenž nebyl schopen stavbu ufinancovat, ať už ze svého či bankovním úvěrem.

V té době ještě nikdo netušil, že právě v této - pro rožmitálskou kanalizaci - kritické době bublá na Státním fondu životního prostředí skandál, který naplno vyvře na povrch začátkem prosince. Jak se ukázalo, vedoucí pracovníci se víc než dotacím z evropských fondů věnovali personálním bojům, korupci a tajnému financování Občanské demokratické strany.

O tom, co se dělo v Rožmitále vypráví reportáž České televize v pořadu Reportéři ČT, která byla vysílána na jaře roku 2011, kdy se stále na kanalizaci pracovalo či nepracovalo. Kdo si ji chce znovu pustit, má možnost: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240016/titulky

Nedá nám, abychom z televizního dokumentu nevyzdvihli alespoň bezelstné odpovědi mluvčí SFŽP a rozšafně veselé a sebevědomé věty předsedy představenstva jihomoravské firmy Meliorace a.s. Za pár týdnů předsedu ale smích přešel. Meliorace se díky Vodním stavbám Rokycany dostaly do platební neschopnosti a v únoru 2013 na ně Krajský soud v Brně vyhlásil konkurs. Firma Šilinek skončila v likvidaci už v listopadu 2011.

S nadsázkou by se dalo říci, že výstavba rožmitálské kanalizace začala být pro zúčastněné firmy životu nebezpečná.

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, konec listopadu 2010

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, polovina prosince 2010

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode