Příběh rožmitálské kanalizace ještě nekončí 6/9

14.12.2016 05:39

Koncem května 2011 se práce díky bankovní garanci opět rozeběhly. 30. června předaly Vodní stavby Rokycany stavbu městu, jak bylo určeno v dodatku ke smlouvě o dílo. V září vydává Městský úřad v Příbrami kolaudační souhlas, ale už o měsíc později reklamuje město u dodavatele zanesenou stoku ve Cvokařské ulici. Bez odpovědi. 8. listopadu 2011 tuto a řadu dalších oprav urguje v dopise:

„Znovu zasíláme seznam úseků, na které nám nebyly předány protokoly o kamerových zkouškách. Stále nejsme schopni posoudit kvalitu stavby kanalizace! Vyzýváme Vás k urychlenému odstranění uvedených vad, zjištěných v průběhu záruční doby, v souladu s ustanovením v čl. IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady (odst. 9.5. a 9.6.) a v souladu s ustanovením v čl. X. Smluvní pokuty (odst. 10.4. - smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 300 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění), ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.9.2009 mezi objednatelem, Městem Rožmitál p. Tř. a zhotovitelem, Vodními stavbami Rokycany s. r. o. Vyzýváme Vás k bezplatnému odstranění reklamovaných vad v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 21. listopadu 2011.“

Rožmitálská radnice ovšem netuší, že firma Vodní stavby Rokycany už má devět dní nového majitele a jednatele, který ji za necelé dva měsíce převede na bulharského občana, jenž nemá na území České republiky adresu a je nedohledatelný. Radnice rovněž nemá ani ponětí o tom, že od roku 2010 nevede rokycanská firma řádné účetnictví a to, co z něho zbylo, se ztratilo někde v Bulharsku.

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, polovina března 2011

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, konec března 2011

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, konec května 2011

Starý Rožmitál, Luh, konec května 2011

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode