Příběh rožmitálské kanalizace ještě nekončí 9/9

21.12.2016 08:28

Insolvenční správce, kterého v březnu 2012 ustanovil plzeňský krajský soud, se mezitím snaží dát dohromady zbylý majetek po zkrachovaných Vodních stavbách Rokycany. Moc toho není a zdaleka to nepokrývá pohledávky věřitelů, mezi které patří i město Rožmitál. To si svoji pohledávku odečetlo od poslední splátky Vodním stavbám, za což je starosta o rok později peskován kontrolou z Ministerstva životního prostředí, jak město nakládalo s dotacemi.

V květnu 2012 překvapivě zažaluje rokycanská firma Ryta s.r.o, která uplatňuje vůči Vodním stavbám Rokycany pohledávku přes pět milionů, většinu ostatních věřitelů u soudu a chce na něm, aby nároky ostatních prohlásil za neplatné. Před tím už Ryta, rovněž překvapivě, chce od ostatních věřitelů za směšné částky odkoupit jejich pohledávky. Překvapivé to ovšem přestává být po nahlédnutí do obchodního rejstříku. Za firmou Ryta stojí stejný člověk, který do prosince 2011 byl jediným majitelem a jednatelem Vodních staveb Rokycany. Dobře ví, že může následovat trestní stíhání jeho osoby a tak se snaží minimalizovat škody. Zvlášť po prohlášení insolvenčního správce, že účetnictví Vodních staveb Rokycany bylo cíleně odstraněno, pohledávky v hodnotě několika milionů vyvedeny do plzeňské firmy Profi-CZ a od října 2011 do února 2012 byla firma cíleně tunelována.

V červenci 2015 hlásí insolvenční správce soudu, že zpeněžil veškerý hmotný majetek, který se mu podařilo získat zpět do majetkové podstaty. Ta má nyní hodnotu 17 milionů Kč. Dalo by se říci, že 61 uznaných věřitelů získá alespoň čtvrtinu ze svých pohledávek. Tak jednoduché to ale není. Insolvenčnímu správci náleží milionová odměna a stále se čeká, o jak velkou částku se přihlásí stát, který má před všemi ostatními přednost.

Zatím se insolvenční správce a výbor věřitelů alespoň snaží vymoci od dřívějších jednatelů Vodních staveb Rokycany peníze, které si neoprávněně vybírali z účtu firmy. A tak třeba jednu pohledávku kupuje v říjnu 2016 ani ne za desetinu její výše plzeňská firma Radamo, jejímž jediným majitelem je náhodou člověk stejného příjmení jako dřívější jednatel Vodních staveb Rokycany, který je z účtu vyzvedl.

Příběh rožmitálské kanalizace a jejich aktérů ani v prosinci roku 2016 nekončí, stejně jako ještě neskončil divoký kapitalismus v Čechách.

Starý Rožmitál, Luh, polovina srpna 2011

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, konec listopadu 2011

Starý Rožmitál, Alej Johanky z Rožmitálu, konec listopadu 2011

Starý Rožmitál, Cvokařská ulice, polovina května 2012

Starý Rožmitál, křižovatka aleje, Cvokařské ulice a nábřeží, konec května 2012

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode