Přihlaste se, nebo za 10 let propadne váš majetek státu

26.03.2014 20:12

1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, to znamená, že ji nelze identifikovat.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitá věc je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitých věcí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitým věcem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku.

Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitá věc považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

 Město Rožmitál p. Tř. zveřejnilo na své webové stránce přehled parcel, u nichž není dostatečně znám majitel (ví se pouze jméno a nic víc) a pro něž tedy platí shora uvedené řádky. Jen v katastru Starého Rožmitálu jich je 130 (!) a některé jsou dost velké, leckdy přes 100 arů, jedna dokonce 170 arů. Jedná se především o ornou půdu, lesy, louky a vodní plochy.

Více informací naleznete zde: https://www.rozmitalptr.cz/uredni-deska/vyzva-vlastnikum-nemovitych-veci-a-dalsim-opravnenym-kteri-nejsou-oznaceni-v-katastru-nemovitosti-dostatecne-urcite-333.html?kshowback=

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode