Proč se Ruslandu říká Rusland

17.08.2014 06:51

Dostali jsme e-mail od pana Barra, který navštívil před pár dny Cvokařské muzeum, zda nevíme, jak přišla západní část Starého Rožmitálu k názvu Rusland. Všiml se totiž tabulky s tímto názvem na nábřeží, když se s přáteli vracel od rybníka Obžera.

Ani v díle profesora Františka Augustina Slavíka, jenž zpracoval historii Rožmitálu a okolí, ani v kronice Starého Rožmitálu učitele Václava Matouška, se o vzniku tohoto pojmenování nic nepíše.

Učitelka Růžena Kalová odvozuje název této části Starého Rožmitálu od dění během třicetileté války (1618 – 1648), kdy se na tomto místě za vesnicí usadilo několik ruských rodin. Bývalo totiž tenkrát zvykem, že za najatými vojáky, žoldnéry, šly mnohdy celé rodiny, a jestliže živitel zemřel, rodina musela zůstat tam, kde byl pochován. A tak si rodiny z daleké Rusi postavily na místě dnes nazývaném Rusland – ruská země -  skromné chaloupky a začaly zde nový život.

Chaloupky zmizely a v 19. století začaly na jejich místě vyrůstat řemeslnické domky. Nejdříve totiž byla ve Starém Rožmitále osídlena rolníky a později především sedláky část pod kostelem a nynější Rybova ulice, poté začátkem 19. století začal vznikat „cvokařský“ Luh a nakonec znovu Rusland.

Na pojmenování asi něco bude, protože například v domku č. p. 65 se odjakživa říká „u Rusů“.

Rusland od jihu a jeden z jeho domků.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode