Radnice pořizuje návrh územního plánu obce včetně části Starý Rožmitál

02.10.2012 20:38

MÚ Rožmitálu pod Třemšínem zveřejnil 1. října 2012 na svých webových stránkách „konání společného jednání o návrhu územního plánu města", a to ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 10 hodin na městském úřadě.

Územní plán je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků, a řeší tak budoucí podobu veškerých ploch na vybraném území. Plán má tedy především sloužit k nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývající danou oblast. Měl by se tedy obecně snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Podle stavebního zákona musí úřad, který územní plán pořizuje, minimálně jednou za čtyři roky předkládat zastupitelstvu obce zprávu jak je tento dokument naplňován. Je to zpráva o tom, jak se územní plán osvědčil a co je potřeba změnit, zrušit, nově vymezit, atd. Teoreticky je tedy možné dosáhnout změny územního plánu minimálně jednou za čtyři roky.

Návrh územního plánu Rožmitálu p.Tř. včetně přidružených osad bude stále vystaven od 16. října do 1. prosince 2012 na radnici. Už teď si jej můžete prohlédnout na internetové stránce zpracovatele https://www.atelierad.cz/download.php

V této souvislosti připojujeme návrh územního plánu pro část katastru Starý Rožmitál.

Červeně šrafované části jsou navrženy jako vhodné pro výstavbu pro bydlení (pás blíže k současným domům Na Výsluní) nebo, a to jsou všechny ostatní, jako smíšené obytné, kde jsou kromě zástavby pro bydlení dovolena i komerční zařízení. Ve velkém rozlišení si lze návrh prohlédnout na výše uvedeném webu Atelieru AD.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode