Senzační nález v Rybově ulici

17.10.2019 04:31

Při demolici domu č. p. 35 v Rybově ulici ve Starém Rožmitále učinili majitelé senzační nález starých dokumentů, které byly zazděny před 90 lety za deskou na paměť sedláka Bartoloměje Sadílka.

Sadílek, po němž je v obci pojmenováno nábřeží, vedl poddaný lid v selských bouřích roku 1738 a za svou iniciativu byl vrchností tvrdě potrestán. Hospodařil a žil na gruntu, na němž bylo po roce 1800 postaveno nyní zbořené stavení.

Začátkem června 1930 uspořádala obec z popudu spisovatele R. R. Hofmeistera slavnost k uctění památky selského vůdce a k poctě československé vlajky spojenou se sjezdem rodáků. Do mohutné venkovní zdi byla zazděna pamětní deska v rámu a za ní, což se nevědělo, ale tušilo, měděná schránka s dokumenty o tehdejší události.

Začátkem října měli zedníci co dělat, aby metrákový žulový monolit ze změti ohromných balvanů, struskových cihel a vepřáků vyprostili. Nyní je spolu se žulovým rámem uložen na bezpečném místě a bude čekat, stejně jako písemné dokumenty, na odborné posouzení a zušlechtění.

Manželé Ing. Josef Karlík a Ing. Táňa Karlíková, z nichž pan Karlík je přímým potomkem majitelů stavení v době zasazování pamětní desky, samozřejmě nechají desku znovu osadit a měděnou schránku doplnit o doklady z naší doby, sami to ale určitě nezvládnou.

Ostatně ani demolice starého domu nebyla vůbec v plánu. Při odbourávání střešní konstrukce, místo níž měla být nástavba, se totiž ukázalo, že stavení vůbec nemá základy a stěny se začaly bortit.

To ve Starém Rožmitále není překvapující zpráva. Například při rekonstrukci domu v Luhu pro Cvokařské muzeum, se vyvalila štítová stěna, při současné přestavbě domu přes ulici, se obvodové stěny rovněž začaly řítit k zemi. Jak říkávali pamětníci: U nás se místo základů udělala kramflekem rýha a zdilo se.

A co bude dál? Manželé Karlíkovi předpokládají, že novostavbu dokončí do konce roku 2020. Desku včetně schránky nechají umístit přesně na stejné místo, kde byla. Jelikož to v příštím roce bude devadesát let od uctění Sadílkovy památky, ale také devadesát let od prvního utkání v české házené a bez jednoho roku 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů, může být ve Starém Rožmitále velká sláva. Chopí se jí někdo?

Dům č. p. 35 před zasazením pamětní desky a též před opravou

Stavení po opravě a po slávě už s osazenou deskou. Oba snímky pořídil Václav Matoušek v roce 1930

Současné zbořeniště

Deska, dílo kamenického mistra Josefa Bláhy z Březnice, byla i s rámem opatrně sundána a bezpečně uložena

Manželé Karlíkovi s napětím otevírají devadesát let starou schránku s dokumenty

Na slavnosti vsazení pamětní desky se podílely všechny složky z obce. Připomeňme, že v roce 1930 měl samostatný Starý Rožmitál 566 stálých obyvatel

Jeden z nalezených dokumentů: Zápis z urbáře rožmitálského panství z roku 1740 o selské vzpouře umělecky vyvedený ilustrátorem Vladimírem Hřímalým

Část básně Rudolfa Richarda Hofmeistera, jenž si celou slávu vymyslel. Hlavní, určitě nejméně hodinový projev, měl předseda místní osvětové komise, obchodník a restauratér Daniel Petráň. Po tři dny místní občané a rodáci měli program mimo jiné i v místních hostincích (v té době jich bylo ve Starém Rožmitále pět).

Říjnovému  vzácnému nálezu dokumentů se budeme věnovat i později. O Sadílkově gruntu neboli o stavení u Hálů či u Karlíků jsme už psali ve 14. dílu seriálu Co domy vyprávějí, viz https://www.staryrozmital.cz/news/a14-dil-u-halu-neboli-u-karliku/

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode