Stanoveno datum veřejného projednávání územního plánu města

19.06.2013 08:19

Začátkem října loňského roku jsme informovali, že radnice Rožmitálu pod Třemšínem zveřejnila návrh územního plánu města. Nyní podle zákona oznámil městský úřad datum veřejného projednávání. To se bude konat ve Společenském centru v úterý 23. července 2013 ve 14 hodin.

Územní plán je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků, a řeší tak budoucí podobu veškerých ploch na vybraném území. Plán má tedy především sloužit k nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývající danou oblast. Měl by se tedy obecně snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Podle stavebního zákona musí úřad, který územní plán pořizuje, minimálně jednou za čtyři roky předkládat zastupitelstvu obce zprávu jak je tento dokument naplňován. Je to zpráva o tom, jak se územní plán osvědčil a co je potřeba změnit, zrušit, nově vymezit, atd. Teoreticky je tedy možné dosáhnout změny územního plánu minimálně jednou za čtyři roky.

Vzhledem k velkému rozsahu návrhu není možné jeho celkové zveřejnění na úřední desce. Občané však mají možnost se s ním už předem seznámit na odboru výstavby a životního prostředí anebo na webové stránce města.

V této souvislosti připojujeme návrh územního plánu pro část katastru Starý Rožmitál.

Červeně šrafované části jsou navrženy jako vhodné pro výstavbu pro bydlení (pás blíže k současným domům Na Výsluní) nebo, a to jsou všechny ostatní, jako smíšené obytné, kde jsou kromě zástavby pro bydlení dovolena i komerční zařízení. Ve velkém rozlišení si lze návrh prohlédnout na https://www.rozmitalptr.cz  – městský úřad – územní plán.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode