Ve Starém Rožmitále už máme 189 čísel popisných

05.11.2014 07:53

Hasičská zbrojnice v Rybově ulici, částečně skrytá za bývalým chudobincem, dostala – vzhledem k novým celostátním hasičským předpisům – číslo popisné. A toto číslo je -189. Tolik tedy teď stojí v katastru Starého Rožmitálu domů. V poslední době však u nás přibývají čísla popisná především díky nové výstavbě mezi alejí a továrnou Kemmler Electronic.

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v roce 1770. Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování popsán křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou, což byla na příklad ve Starém Rožmitále fara. U obcí ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijížděla vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. U nás toto v nynější Rybově ulici neplatilo, protože vrchnost přijížděla ze zámku ve městě alejí. V Rybově ulici jsou tedy stavení číslována vzestupně počínajíc hospodou U Petráňů směrem do města. Ve vesnicích už většinou od té doby číslování nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených později poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce.

Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním (v jiné číselné řadě), jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy.

Od šedesátých let 19. století byla v některých městech zavedena i orientační čísla přidělovaná podle ulic, ale na vesnicích – jako byla ta naše – to nebylo třeba. U nás se totiž stejně převážně říkalo po chalupě, což znal každý pošťák i obyvatel. Kdyby vás zajímalo, jak se kde v Luhu, ve Vsi nebo v Ruslandu říká, klikněte si na 30. díl seriálu Co domy vyprávějí:

https://www.staryrozmital.cz/news/a30-dil-pojmenovani-po-chalupe-aneb-jak-se-kde-rika/

Staroměstská požární zbrojnice v obležení účastníků oslav sto dvaceti let od založení dobrovolného hasičského sboru 16. července 2011.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode