Zastupitelé se zabývali i Starým Rožmitálem

27.06.2017 07:52

AKTUALIZOVÁNO 28.6.

Ve Společenském centru se včera konalo veřejné zasedání zastupitelstva města Rožmitálu pod Třemšínem, kterého se zúčastnilo 5! (slovy pět) občanů. Taková návštěvnost jednání, kde se projednávají a schvalují zásadní dokumenty města, dokazuje, že lidé buď nemají o věci veřejné zájem, anebo – což by bylo ovšem příjemné zjištění – natolik důvěřují svým zvoleným zástupcům, že nemají potřebu jejich práci sledovat.

Pro nás bylo potěšující zjištění, že z oněch pěti občanů byli tři ze Starého Rožmitálu, což jen dokazuje zaujetí a chuť starorožmitálských usedlíků ovlivňovat život v obci.

Pár bodů, které se týkají naší čtvrti:

Zastupitelé jednomyslně schválili obecně závaznou vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejném místě. Mezi vyjmenovanými lokalitami, jichž se vyhláška týká, je i Alej Johanky z Rožmitálu.*)

Byl rovněž schválen výkup pozemku č. 848/18 v Luhu, což je jedna ze soutek, jimiž se tato část obce právem pyšní, od soukromých vlastníků, neboť je zde položena kanalizace.

V letošním roce plánuje město úpravu hrobů významných osobností na starorožmitálském hřbitově.

K odpovědím na dotazy předsedy osadního výboru Milana Hochmuta ohledně mostu, cyklostezky, vybagrování Vlčavy, úpravy pomníku a výstavby autobusové čekárny, se vrátíme v samostatných zprávách.

*) Vyhlášku si můžete přečíst na https://www.rozmitalptr.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah587_9.pdf&original=OZV%20alkohol.pdf

Místostarosta, starosta a tajemník

Vládnoucí koalice ...

...a  opozice

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode