Oficiální zpráva osadního výboru: Setkání občanů Starého Rožmitálu dne 23. 5. 2015

12.06.2015 17:55

a jejich podněty ke zlepšení veřejného života

Dne 23. 5. 2015 proběhlo v restauraci St. Rožmitál setkání občanů a osadního výboru. V diskusi se obyvatelé této čtvrti vyjádřili k několika aktuálním problémům, které by bylo dle jejich názoru třeba řešit. Obzvlášť jednoznačně posoudili bezpečnost dopravy jako nedostatečnou, vadí jim nedodržování předepsané rychlosti i hustý provoz, daný průjezdem zde nebydlících řidičů. Navrhují konzultaci s dopravním expertem (předběžně domluveno se zástupcem Policie ČR v Příbrami), který daný stav posoudí a kvalifikovaně navrhne účinné řešení. Osadní výbor tímto předkládá radě města Rožmitálu p. Tř. tyto náměty k řešení:

1. Odeslat na Policii ČR Příbram žádost o odbornou pomoc při řešení neuspokojivé dopravní bezpečnosti, resp. předat potvrzenou žádost k rukám p. Milana Hochmuta.

2. Opravit asfaltový povrch komunikace mezi pomníkem a mlýnem a před mostem. (Tento požadavek byl přednesen již v zimě na zastupitelstvu města)

3. Ke stávajícím kontejnerům přiřadit kontejner na nápojové kartony.

4. Instalovat koše na psí exkrementy, zvl. v okolí Cvokařského muzea.

5. Odstranit kámen z aleje jakožto nebezpečnou překážku.

6. Zřídit přechod pro chodce od zastávky ve St. Rožmitálu.

7. Čekárnu označit nápisem „Starý Rožmitál“

8. Posunout ceduli s označením města od kostela blíže k hlavní silnici za poslední obytný dům.

Za osadní výbor:

Milan Hochmut

Pavel Naď

Mgr. Miloslav Pešta

Lucie Veselá

Lenka Vaňková

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode