Dočkáme se v budoucnu dalšího rybníka?

30.06.2013 12:52

Už dvakrát jsme vás v Novinkách informovali o projednávání návrhu územního plánu pro Rožmitál pod Třemšínem, který na základě nejrůznějších podnětů a připomínek připravil českobudějovický projektový ateliér AD. V obou příspěvcích jsme se soustředili na návrhy jak řešit budoucnost městské části Starý Rožmitál, viz například zpráva: https://www.staryrozmital.cz/news/stanoveno-datum-verejneho-projednavani-uzemniho-planu-mesta/

Dnes ještě přidáváme informaci, která souvisí rovněž se Starým Rožmitálem či spíše s jeho katastrem. V územním plánu, jenž se bude veřejně projednávat 23. července 2013 od 14 hodin ve Společenském centru, je totiž navrhováno vybudování rybníka na Novém potoce jižně od Sobenského rybníka. Přesněji napsáno, rybník by byl u prvních dvou chat od Starého Rožmitálu. Nová retenční vodní plocha s novým lesním porostem by podle plánů, jež jsou k nahlédnutí na radnici či na internetu města, byla velmi malá, podle našeho odhadu tak desetina Sobeňáku. Na hlavním výkresu 2B je nový rybník označen jako V1.

V komentáři k návrhu se píše, že „realizace vodní plochy V1 – rybník bude umožněna pouze za podmínky, že bude provedeno zjišťovací řízení ve smyslu zákona a následně za zajištění těchto podmínek: bude obtočný nikoli průtočný, bez rybí osádky a s vhodným sklonem břehů“.

A ještě připomínka k územnímu plánu jako takovému. Jak už jsme uvedli před týdnem, územní plán podrobně popisuje, jak se bude v dalších letech vyvíjet území města. A to by přeci mělo zajímat každého, kdo zde žije.

Územní plán v okolí Sobenského rybníka (V). Nový rybník je označen V1, nový les L1.

Místo této louky by mohl být jednou rybník. Na obzoru je dva a půl kilometru vzdálený Rožmitál.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode