Výsluní může být někdy mnohem větší než dnes

07.11.2019 05:31

Rožmitálská radnice si nechala projektovým ateliérem AD z Českých Budějovic udělat územní studii lokality Na Výsluní ve Starém Rožmitále, která na jihu a východě navazuje na stávající zástavbu, na severu je ohraničena státní silnicí I/19 a na západě má hranice na úrovni parcely a domu Jaroslava a Jiřiny Kulovaných. Celková výměra území, na němž je v současnosti orná půda a pozemky alespoň patnácti majitelů, činí pět a půl hektaru.

Studie, která vychází z urbanistické koncepce stanovené v územním plánu města, je už druhým materiálem, který si město nechalo za posledních pět let vypracovat. V červnu 2014 zpracovala českobudějovická firma pro město územní studii lokality na Velkém Obůru nad špejcharem. V obou případech se jedná o obytnou zónu zastavěnou rodinnými domky.

K čemu územní studie slouží? Obecně mají pro obce prověřit, posoudit a navrhnout možné urbanistické řešení lokality a její komplexní vybavení včetně uspořádání veřejné infrastruktury. A jak by tedy někdy v budoucnu mohla nová čtvrť Na Výsluní vypadat?

Území, které bude před provozem na státní silnici chráněno protihlukovou stěnou, bude zastavěno rodinnými domy na 36 stavebních parcelách, jež budou mít výměru od 800 do 1 500 m2. Domy budou samostatně stojící, neboť je vyloučena řadová zástavba. Všechny budou mít maximálně jedno nadzemní podlaží s možností podkroví. Vyloučena je rovněž jakákoliv dominanta.

Projektanti se snažili vytvořit ty nejlepší předpoklady pro harmonické zapojení nových staveb do krajinného, urbanistického a architektonického kontextu místa. Stavby tak budou povolovány pouze za podmínky, že stavebníci budou respektovat stávající architekturu Starého Rožmitálu. Město stanoví takové podmínky, aby nová výstavba negativně neovlivnila dominantu obce – kostel.

Ve studii není navrhováno zásobování zemním plynem, vytápění si bude individuálně řešit každý stavebník – elektřinou, spalováním dřeva, tepelným čerpadlem v kombinaci se solárními panely apod.

Koncept územní studie Na Výsluní v katastru Starého Rožmitálu bude za účasti projektantů projednáván 20. listopadu od 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Podrobnosti jsou už teď na webu města či k prostudování na odboru výstavby a životního prostředí.

Území, jehož se ve Starém Rožmitálu studie týká

Takhle by to zde mohlo jednou vypadat

Lokalita Velký Obůr (viz naše zpráva https://www.staryrozmital.cz/news/na-velkem-oburu-by-mohlo-stat-107-rodinnych-domku/ ).

 Všechny ilustrace Projektový ateliér AD, s.r.o.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode