R. R. Hofmeister

Kniha s názvem RUDOLF RICHARD HOFMEISTER - NEZASLOUŽENÝ OSUD PRŮKOPNÍKA LITERÁRNÍ FANTASTIKY byla vydána v nákladu pouhých 500 výtisků, má pevnou vazbu, formát A5, černobílé ilustrace a 340 stran, rok vydání 2014.

Spisovatel R. R. Hofmeister (1868 – 1934), ač dnes téměř zapomenutý, patřil ve své době mezi nejznámější autory české literatury. Jeho vybájené světy - pravěké, kosmické i staroslovanské vyvolávaly v čtenářích dobrodružné představy a jeho, jakoby do kamene tesaný jazykový styl je nutil, aby s ním pomalu, řádek za řádkem, sdíleli jeho neobyčejné vidiny. Tato jediná Hofmeisterova monografie je doplněna čtyřiceti povídkami a črtami z jeho knih, články z tisku a rukopisy z pozůstalosti. Ukázky z knihy a hodně informací o spisovateli najdete na https://www.rrhofmeister.cz/

**************

O knihu si můžete napsat na kontakt tohoto webu: jindrich.jirasek@email.cz . Cena je 290 Kč plus balné 8 Kč a poštovné. V případě obyčejné zásilky činí dopravné 41 Kč, přejete-li si ji poslat doporučeně 71 Kč. Další možností je zaslat knihu na dobírku a v tomto případě to stojí 156 Kč. Firmám a organizacím můžeme zaslat knihu na fakturu. 

Knihu lze také zakoupit na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem v prodejně Drogerie-knihy, v Podbrdském muzeu a Informačním centru.

R. R. Hofmeister se dal na spisovatelskou dráhu až v padesáti letech, i když už před tím občas zveřejňoval básně a povídky v tisku. Sebe a početnou rodinu ale živil především rukodělnou výrobou rukaviček, řemeslem, kterému se musel proti své vůli vyučit. Rodiče, rožmitálští jircháři, neměli peníze na jeho studia, a tak se musel spokojit se čtyřmi třídami obecné školy, i když po vzdělání tolik toužil.

Nezměrnou pílí, pevnou vůlí a samostudiem po večerech dosáhl vědomostí, kterými mohl zastínit leckterého absolventa univerzity. Přesto se celý život považoval za nedouka, i když jeho největší přítel, spisovatel Karel Matěj Čapek-Chod mu říkával, že přece pro spisovatele neexistuje žádná vysoká škola.

Byl to právě Čapek-Chod, který objevil Hofmeisterův talent a uvedl jej do světa velké literatury. Povídky o vzniku a geologickém vývoji Země, o zákonech přírody a o pračlověku ohromily po první světové válce čtenáře. Takové téma totiž do této doby žádný český spisovatel nenabídl.

Život v pravěku, třídílný Pravěk Čech, Eopsyché, Zátoka života a ostatní knihy o pravěku se staly stěžejními díly Hofmeisterovy tvorby. K nim však ještě přidal převyprávěné biblické příběhy o Mojžíšovi, Júdith a dalších mytologických postavách a knihu, na které mu velmi záleželo: dvoudílný román o pohanských Slovanech V kolébce Praslovanstva.

Už v útlém mládí si vytvořil pevný názor na škodlivost monoteistického náboženství, v němž se celý život utvrzoval. Příkře ve svých dílech odsuzoval především křesťanství a zejména klér, který vzkvétá z nevědomosti věřících. Proto stavěl katolicismus, který byl v jeho povídkách Čechům vnucen mečem a krví, do protikladu k mírumilovnosti pohanů a láskou k vlasti.

Hofmeister ve své tvorbě nezapomínal ani na rodné Podbrdsko, kde kromě čtrnáctiletého pobytu v rukavičkářských dílnách v Praze, strávil celý život a kde i zemřel. Rožmitál a jeho okolí, stejně jako Březnicko, mu učarovaly. V hlubokých brdských lesích čerpal inspiraci a síly pro svoji tvorbu. Historie i současnost regionu mu skýtala náměty pro povídky, které pilně posílal do celostátních deníků a časopisů. Brdskému kraji věnoval i několik knih.

Měl bujnou fantazii a sám přiznával, že se mu nedaří dát ani polovinu ze svých vidin na papír. Tomu odpovídal i jeho literární sloh. Zejména práce o pravěku psal složitě formulovanými dlouhými větami, které dnešní čtenář těžko vstřebává. Přitom je ale jeho jazyk nádherný, zvláště při hlasitém přednesu.

Monografie a také stránka https://www.rrhofmeister.cz/ snad alespoň částečně splatí dluh vůči téměř zapomenutému spisovateli, který nade vše miloval českou vlast a český jazyk a za jediného iniciátora veškerého vývoje na Zemi považoval zákony kosmu .


 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode