SERIÁL Co domy vyprávějí

21.08.2012 17:14

11. díl - Řemeslnické domky č.p. 17 a č.p. 4 v Luhu

Tentokrát prozkoumáme dva velice si podobné domky, které se nacházejí ve Cvokařské ulici. Mohli bychom však k nim přidat i další stavení v Luhu, protože jejich uspořádání bylo stejné či podobné. Ostatně téměř všichni obyvatelé zde měli stejné sociální postavení. Byli to řemeslníci,...
07.08.2012 18:29

10. díl - U Vonášků

Ve stavení v Rybově ulici, které má č.p. 30, byla patrně nejstarší hospoda ve Starém Rožmitále. Už v roce 1698 se totiž v starých knihách o tomto gruntu píše, že zde „od starodávna šenk pivní uvedený dosud trvá a i v budoucnu zůstati má“. Grunt č.p. 30 býval až do roku 1775...
23.07.2012 20:36

9. díl – Dům č.p. 12 v Luhu

Tento dům byl v druhé polovině 19. století svědkem velké tragédie. V pátek 11. května roku 1883 zasáhl Luh velký požár, při kterém lehlo popelem deset chalup. Bohužel oheň si vyžádal i tři lidské oběti, a to právě v tomto domku. Uhořeli zde manželka tesaře Josefa Blažka...
09.07.2012 19:57

8. díl – Dům č.p. 122 V úzkých drahách

Úzká draha, též nazývaná Stromovka, býval obecní majetek, jenž však obec ve třicátých letech minulého století odprodala, aby ve Starém Rožmitále podpořila stavební ruch. Ve svých Kristových letech si zde v roce 1937 postavil domek cvokař Bohumil Svatoň. Samotné stavení na místě, kde se také...
26.06.2012 22:15

7. díl – Dům č.p. 51 U Koců

Do roku 1766 byla čísla 51 a 50 společným hospodářstvím. Roku 1627 koupil grunt od jistého Jana Bláhy Mikuláš Zemek za 170 kop grošů, roku 1707 drželi celý grunt bratři Matěj a Jan Zemkovi dohromady, a to bez rozdělení, a dlouhá léta zde hospodařili. Kolem roku 1745 zde působili Vít a Pavel...
12.06.2012 21:34

6. díl – Chudobinec

Grunt v Rybově ulici označovaný jako č.p. 27 koupil Kryštof Zeman roku 1615 od Prokopa Průši. Za třicetileté války bylo stavení pusté a vyhořelé. Až roku 1654 koupil spáleniště Jan Placatků. Roku 1710 získal grunt Pavel Sazima a od roku 1744 zde hospodařil Tomáš Jeníček a jeho syn...
30.05.2012 06:33

5. díl – Dům č.p. 41 v Rybově ulici

Grunt vedený nyní pod č.p. 41 v Rybově ulici byl do roku 1787 spojen s gruntem č.p. 49. V roce 1745 ještě vlastnil celé hospodářství Pavel Burle a poté Martin Pýcha. Nastálo bylo rozděleno právě v roce 1787, poloviny (č.p.49) se ujal Vojtěch Fous, druhou půlku (č.p. 41) koupil...
15.05.2012 17:58

4. díl – Hostinec U Stupků

V dnešním díle se sice budeme zabývat bývalým hostincem u Stupků čp. 96 (jak se na Rožmitálsku říká u Stupkouc), ale protože ještě za první republiky bylo ve Starém Rožmitále dalších pět hospod (včetně U Blažků na Zalánech, která patřila do katastru St. Rožmitálu), řekněme si nejdříve o...
02.05.2012 20:52

3. díl - Pohádkový domek v Cvokařské ulici č.p. 75

V tomto pokračování seriálu o zajímavých stavbách ve Starém Rožmitále se podíváme do části obce nazývané od nepaměti Luh. Kolonie řemeslnických domků v Cvokařské ulici*) má totiž jedinečnou památkovou hodnotu. Už samo nahuštění malých domků někde dokonce se společnými dvorečky, většinou...
17.04.2012 17:23

2. díl - Areál farního kostela Povýšení sv. Kříže

Farní kostel je nejstarší památkou Starého Rožmitálu. Je působivou krajinnou dominantou a tvoří společně s ostatními historickými objekty památkově chráněný areál, který lze pojímat jako duši rožmitálské kotliny. Původně jednolodní, raně gotická stavba ze třicátých let 13. století byla...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode