Jak je starý Starý Rožmitál?

(Seriál vycházel v Novinkách na tři pokračování v květnu 2015)

Začátkem roku zveřejnil týdeník Periskop výčet obcí na Příbramsku, které by měly v letošním roce slavit kulatá výročí svého založení. Mezi několika desítkami názvů jsme našli i Starý Rožmitál, kterému by mělo být letos podle této zprávy 750 let.

Co k tomu dodat? Asi jediné: to bychom byli pěkně mladí!

Zprávy o založení Starého Města, jak se dříve obec uváděla a dodnes je tak starousedlíky nazývána, sice neexistují, ale vykopávky dokazují, že obec patří k nejstarším osadám v rožmitálském údolí a zcela určitě tu už byla před rokem 1265, tedy dříve než nám přisuzuje autor v Periskopu.

Patrně díky drsnějšímu podnebí Rožmitálsko pravěké lidi k osidlování příliš nelákalo, a tak bylo zalidněno později než okolní oblasti. Na místě dnešního Starého Rožmitálu se naši prapředci přesto usídlili už asi tak v 10. nebo 11. století.

Nejstarší částí vsi je okolí kostela s farou, kde pravděpodobně stávala neveliká ohrazená osada s malým kostelíkem. Když se obyvatelé stali křesťany, kostel se jim stával útočištěm, v nebezpečných dobách i tvrzí.

Tady je také možné předpokládat původní sídlo Buziců, předků pánů z Rožmitálu.

Později po vybudování blatného hradu níže po proudu Vlčavy bylo středisko světské moci přeneseno do osady pojmenované Rosenthal, později Rožmitál. Církevní středisko však zůstalo ve Starém Městě.

Město Rožmitál bylo údajně založeno v roce 1230, i když pro to neexistuje jediná historická zmínka. Proto se také spisovatel Rudolf Richard Hofmeister v roce 1930 stavěl k oslavám sedmistého výročí pofidérního založení města, jak jej nazval, velmi rezervovaně.

První zpráva o Rožmitálu je totiž až z roku 1379, i když podle historika Františka Augustina Slavíka lze předpokládat, že byl založen už ve 13. století. Ale přesný rok prostě nelze určit.

Přiznejme si však, že stanovení určitého roku zavdává dobrý důvod k oslavám. Ty ostatně proběhly ve městě i v roce 1980 a další určitě budou za patnáct let.

Co kdybychom si ve Starém Rožmitále stanovili založení naší osady – třeba - na rok 1120. To bychom měli pět let času, abychom důkladně připravili velkolepé oslavy 900 let od vzniku naší obce. A ať nám někdo vyvrátí, že Antiqua Civitas neboli Staré Město, jak se obec v dávné historii nazývala, nebyla někdy kolem tohoto roku založena. Vždyť pojmenování farního kostela Povýšení sv. Kříže ukazuje na to, že kostel je velmi prastarý, neboť zasvěcení svatému Kříži se provádělo na našem území v počátcích křesťanství.

Původně jednolodní, raně gotická stavba ze třicátých let třináctého století byla asi po roce 1347 rozšířena o příčnou loď na půdorysu latinského kříže. Při kostele tehdy údajně stávala samostatná zvonice a celek kostela byl obehnán hradební zdí se dvěma branami. Nejstaršími zachovalými doklady o dávné historii stavby jsou gotické portály datované do let 1230 až 1240 a kamenná křtitelnice ze 14. století.

A nyní dejme místo pověsti o založení Starého Rožmitálu.

Třemšínské lesy byly kdysi velkým pralesem, v němž žilo množství zvěře, na kterou byly s oblibou pořádány hony. I stalo se, že při jedné takové štvanici se oddělil rytíř z rodu Buziců, který sídlil na Třemšíně, od skupiny ostatních lovců a zabloudil. V neznámých končinách pralesa se musel vyhýbat roklím a záludným bažinám až konečně vystoupal na mírné návrší. Tam se jeho kůň náhle zastavil a nechtěl se pohnout z místa. Všechno pobízení bylo marné. Kůň se vzpíral a hrabal kopyty tak vytrvale, že kyprá zem létala na všechny strany.

Pojednou pod koňskými kopyty něco zazvonilo a lovec spatřil na zemi nevelký kovový kříž. Chvíli se rozmýšlel, ale pak kříž zvedl a ukryl pod plášť. V té chvíli se kůň uklidnil a poslušně vykročil vpřed. Když dorazili vzhůru na Třemšín, rytíř uložil nalezený kříž do hradní kaple.

V noci se mu zdál zvláštní sen, v němž spatřil svoji mrtvou matku, kterak mu říká: „Učiníš dobře, když místo, kde jsi nalezl kříž, dáš zasvětit Bohu.“ Za ranního úsvitu pán Třemšína vstal, dal osedlat koně, a vyjel se svým synem a dvěma myslivci k místu, kde den před tím kovový kříž našel. Místo nálezu označil kameny a již v příštích dnech bylo započato se stavbou kostela. Nalezený kříž byl prý zazděn do jeho hlavního oltáře a nový kostel zasvěcen k poctě kříže.

Les kolem kostela byl vykácen a lidé si na jeho místě postavili dřevěná obydlí. Tak vznikla pod kostelem malá osada, ze které se stala po čase velká obec, dnešní Starý Rožmitál.

Tolik starodávná pověst. Až sem nás tedy dovedla nepatrná zmínka o údajném výročí 750 let od založení Starého Rožmitálu zveřejněná v příbramském týdeníku Periskop.

Půdorys kostela Povýšení sv. Kříže je opravdu ve tvaru kříže. Snímek z roku 1976 poskytla Farnost Starý Rožmitál.

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode