Víte, čím se živil váš předek?

Materiál byl v Novinkách zveřejněn v roce 2015:

Občas není špatné zalistovat ve starých knihách nebo se ponořit do starých listin. Lze najít spoustu zajímavostí, které mohou i dnešnímu člověku ledacos osvětlit. Například kdo byl ve Starém Rožmitále před 80 lety řemeslníkem, živnostníkem či větším sedlákem. Že jich bylo tolik? Nu, nedivme se. Ve 30. letech minulého století měl Starý Rožmitál kolem šesti set obyvatel. A dnes? Necelou polovinu.

 

Kdo byl tedy čím v naší obci?

1 mlynář v č. p. 3 František Hrdina, při mlýně byla pila

1 pekař v č. p. 94 Václav Roušar

6 hostinských: Jaroslav Berka č.p. 21 v Hotelu, Luh, František Blažek č. p.92, Zalány, Václav Fryauf č. p.48 na Letné, ves, Emanuel Matějka č. p. 96, ves, Josef Petráň č. p. 24, ves a Ondřej Vonášek č. p.30, ves

1 obchod smíšených zbožím: Daniel Petráň č. p. 24, od 1. 8. 1931 pak v č. p. 96

2 trafiky: Daniel Petráň a Vojtěch Brettl č. p. 68 v Luhu

9 zedníků: Václav Blažek č. p. 95, Josef Kulovaný č. p. 86, Alois Kulovaný č. p. 12, František Mora č. p. 56, František Mora č. p. 38, Jan Procházka č. p. 84, Bohumil Svatoň č. p. 77 a Josef Šmíd

1 tesař Jan Kodat č. p. 75

1 truhlář František Šourek č. p. 37

1 kolář Josef Čejka v č. p. 27

2 kameníci: František Mora č. p. 56, pracoval u kamenického mistra Františka Habady v Rožmitále a Karel Homulka č. p. 62, pracoval v lomu v Hudčicích

2 krejčí: Karel Matějka č. p. 64 a František Minařík č. p. 16

2 švadleny: Božena Pomplová č. p. 56 a Julie Šourková č. p. 37

2 obuvníci: František Blažek č. p. 80 a Václav Blažek č. p. 50

3 kováři: František Fiala st., František Fiala ml. č. p. 87 a Jan Kučera č. p. 55

Košíkářství provozoval v zimě Karel Procházka č. p. 84

Pilařem byl Alois Pompl na šindelce u Obžery

Obecní a jiní zřízenci: obecním hajným byl Antonín Kala č. p. 69, obecním strážníkem a ponocným Vojtěch Květoň

Hrobníky byli Vojtěch Brda č. p. 20 a Jan Svatoň č. p. 6

Kostelníkem byl Vojtěch Brettl č. p. 68.

Počet cvokařů se měnil podle sezony a odbytu zboží. Toho času byly u nás 3 obchody (firmy) s tímto zbožím:

Cvokařské družstvo pro Rožmitál a okolí č. p. 41, zaměstnávalo až 25 cvokařů

Vojtěch Kala č. p. 110, zaměstnával asi 55 dělníků, ze Starého Rožmitálu 30 dělníků

Josef Kulovaný č. p. 74, zaměstnával 10 až 30 dělníků.

 

Větších sedláků bylo asi dvacet, a to

č. p. 1 farní hospodářství, nájemce Josef Sušek

č. p. 23 Jan Peták

č. p. 24 Josef Petráň

č. p. 25 František Stupka

č. p. 26 Josefa Záveská

č. p. 28 Václav Kulovaný

č. p. 29 František Synek

č. p. 30 Ondřej Vonášek

č. p. 31 Stanislav Matějka

č. p. 32 František Kala

č. p. 33 Josef Melichar

č. p. 35 Anna Hálová

č. p. 39 Stanislav Květoň

č. p. 40 Václav Hudeček

č. p. 47 František Fryauf

č. p. 49 Karel Červený

č. p. 50 Blažek

č. p. 51 František Matějka

č. p. 53 záložna v Rožmitále p. Tř. (nájemce Mareš z Voltuše)

č. p. 54 Václav Blažek

Větší hospodář zde měl asi 20 až 25 jiter*) pozemků, menší 15 až 20 jiter, z čehož byla asi jedna třetina luk. Větší hospodář měl kolem 10 - 12 kusů hovězího dobytka, 3 - 4 prasata, koně mělo 6 hospodářů většinou po páru, ostatní chovali po 2 tažných volech.

Jistě není bez zajímavosti, že sedláci byli vesměs soustředěni kolem nynější Rybovy ulice. Mělo to historické opodstatnění, neboť za svými staveními a stodolami vlastnili „lány“, které se táhly až k nynějším Za(lánům). Ostatně, o tomto typickém starorožmitálském fenoménu  jsme již psali, stejně jako o tom, že cvokaři a řemeslníci byli naopak soustředěni do Luhu.

*) 1 jitro je cca 0,6 ha 

 

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode