Před 65 lety vznikl Kovostar

(Seriál vycházel na tři pokračování v Novinkách v lednu 2015)

Začátkem ledna 1950, tedy před 65 lety začalo ve Starém Rožmitále pracovat výrobní družstvo Kovostar. Nemělo vlastní prostory, ty si postavilo až v dalších letech (dnes je zde továrna Kemmler Electronic). Začínalo v´místnostech starorožmitálských cvokařských podnikatelů Vojtěcha Kaly a Josefa Kulovaného, kteří do družstva dali výrobní zařízení i zásoby, a někteří členové pracovali ve veřtatech doma.

Vlastní založení družstva Kovostar se odehrálo na valné hromadě 29. prosince 1949 v hostinci Hotel ve Starém Rožmitálu. Ustavující schůzi řídil předseda přípravného výboru Josef Kulovaný, za hosty byl přítomen předseda Akčního výboru ve Starém Rožmitále a zástupce Okresní odborové rady v jedné osobě Václav Sadílek.

Do představenstva družstva bylo zvoleno pět zástupců vesměs ze Starého Rožmitálu. Byli jimi Karel Fous z č. p. 31, Vojtěch Kala z čp.110, Bedřich Polák z č p. 78,  František Leiterman z č. p. 36 a Josef Toman z č.p. 101. Dodatečně byli pak ještě zvoleni dva náhradníci. Dozorčí rada byla zvolena ve složení Antonín Brettl ze Zalán č. p. 91 a ze Starého Rožmitálu Václav Homulka č. p.47, František Franěk č. p.111, Josef Mora z č. p. 81 a Josef Pechar z č. p. 72.

Podle zákona se představenstvo volilo na dva roky, přičemž po prvním roce činnosti byli losem odvoláni dva členové a nahrazeni nově zvolenými družstevníky. Rovněž se po prvním roce dvouletého období měnili oba náhradníci. Stejný princip rotace volených funkcionářů se týkal i dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady vykonávali své funkce bezplatně jako čestný úkol.

Od firmy Kulovaný převzalo družstvo stroje v hodnotě 104 510 Kčs a od firmy Kala  v hodnotě 463 635 Kčs, dále materiál a výrobky od firmy Kulovaný za 312 282 Kčs a od firmy Kala za 313 853 Kčs. Celkem tedy Kulovaní do družstva vložili za 416 792 Kčs a Kalové za celkem 777 488 Kčs. Úhrnem tedy bylo novému družstvu dáno do vínku za 1 194 280 Kčs základních prostředků, výrobků a materiálu.

Zápisné do družstva činilo 100 Kčs a členský podíl ve prospěch rezervního fondu 1 000 Kčs. Přihlášku do družstva na místě podalo 51 členů a bylo upsáno 91 podílů.

Ustavující valná hromada schválila vedení družstva ve složení vedoucí podniku Ladislav Kala, předseda družstva Karel Fous, předseda dozorčí rady František Franěk, hospodář Adolf Kulovaný a zapisovatel Václav Homulka. Členové družstva, kteří vlastnili rodinné domky nebo hospodářství, museli v rožmitálské záložně podepsat směnky jako záruku na financování družstva úvěrem.

V základních ustanovení stanov bylo uvedeno: „Lidové družstvo Kovostar, výrobní družstvo kovového a lisovaného zboží zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem Starý Rožmitál, jehož působnost se vztahuje na výrobu kovaného a lisovaného zboží je lidovým družstvem podle § 157 ústavy a je založeno podle zákona o družstvech. Je dobrovolným sdružením pracujících k společné činnosti, jejímž účelem je zvýšit životní úroveň členů i ostatního pracujícího lidu, nikoliv však dosáhnouti co největšího zisku z vloženého kapitálu. Lidové družstvo (v dalším jen družstvo) není co do trvání časově omezeno.

Základním posláním družstva je, aby pracující (dělníci, řemeslníci a jiní) v družstvu sdružení, vybudovali společnými prostředky a společnou prací namísto drobného a roztříštěného podnikání kolektivní podnik dobře technicky vybavený, stále zlepšující své výrobní methody, účelně organisovaný a spravovaný podle zásad socialistického budování.“

 Družstvo se bude v souladu s jednotným hospodářským plánem a potřebami celostátního hospodářství zabývat výrobou kovaného a lisovaného zboží a provádět práce opravářské a údržbářské v tomto oboru a zajistí tak zaměstnání svých členů a spolu s národními a komunálními podniky ukojování potřeb všeho pracujícího lidu.

Honorování všech prací v družstvu se provádí podle množství a kvality vynaložené práce, při čemž nutno dbáti především zásady zavádění úkolových a prémiových platů. Členové družstva mohou vykonávati práce pro družstvo také po domácku v případech, kde nelze organisovati práci ve společných dílnách.“

Nejdříve se uvažovalo o výstavbě závodu na Kněží hoře u Nového rybníka, kde bratři Kulovaní vlastnili po otci 32 arů pozemku. Pracoviště by ale bylo zbytečně daleko od obce.

A tak ještě koncem roku 1950 byl družstvem zakoupen pozemek od hostinského Josefa Petráně, který byl směněn za pozemek vlastněný mlynářem Františkem Hrdinou, jenž byl hned v sousedství provozovny Vojtěcha Kaly na konci Cvokařské ulice. Parcela č. kat. 110/4 o výměře jednoho hektaru se stala majetkem Kovostaru a mohlo se tedy začít stavět.

V roce 1951 byla družstvu povolena výstavba provozovny o zastavěné ploše 200 m2 nákladem 400 000 Kčs. Obrovským elánem kolektivu družstva bylo zastavěno 800 m2 nákladem téměř jednoho milionu korun.

Díky bezpříkladné obětavosti a tisícům zdarma odpracovaným hodin byla první etapa výstavby dokončena tak, že již v roce 1952, dva roky po založení družstva, byla soustředěna výroba do nové provozovny, a tak ve Starém Rožmitále domácí veřtaty po desítkách let osiřely. 

(Zpracováno podle knihy Cvokaři – O zaniklém řemesle z rožmitálského údolí, která je ještě k dostání v prodejně Drogerie-knihy na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem nebo na kontaktu tohoto webu.)

V areálu Kovostaru ve Cvokařské ulici dnes sídlí firma Kemmler Electronic

Pohled z ptačí perspektivy

Lidé v Kovostaru v 60. a 70. letech

Ze začátku posloužily Kovostaru dílny Vojtěcha Kaly

Kovostar v prvomájovém průvodu v 50. letech

V roce 1964 byl Kovostar včleněn do výrobního družstva Kovo Věšín. Snímek je z roku 1972, kdy věšínské družstvo slavilo ve starorožmitálském kulturním domě 80 let od svého založení.


 

 

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode