Příběh rožmitálské kanalizace ještě nekončí

 

Seriál pod tímto názvem jsme publikovali na devět pokračování ve dnech 2. až 21. prosince 2016. Hned začátkem ledna 2017 však vyšly na světlo nové informace, které jsme připojili na konec tohoto materiálu. Poslední tečku - alespoň pro město Rožmitál p. Tř. - najdete na úplném konci v Dovětku.


Všechno začalo už počátkem roku 2007. Vláda Mirka Topolánka slíbila, že do zanedbaného regionu Podbrdska napumpuje jednu a čtvrt miliardy korun. Přitom svatosvatě přísahala, že to nemá nic společného s protesty obcí proti výstavbě amerického vojenského radaru, i když to bylo jasné i té nejposlednější lišce v Brdech.

Starostové začali kout velkolepé plány, jak vylepší silnice, postaví vodovody, kanalizace a kdo ví co ještě. V USA však o rok později zvolili prezidentem Baracka Obamu, který na rozdíl od svého předchůdce radaru nevěřil a plány na jeho zřízení smetl ze stolu. A tak také vláda zrušila peníze pro Brdy.

Několik podbrdských obcí však dokázalo pro své záměry nějaké dotace z centrálních peněz přeci jen dostat. Patřil mezi ně i Rožmitál pod Třemšínem, který si mohl nechat za získané dva milióny zpracovat ústeckou firmou Provod – inženýrská společnost s.r.o. projektovou dokumentaci pro stavební řízení na výstavbu kanalizace.

V roce 2008 byla dokumentace hotova a o rok později 5. srpna 2009 vybírá pětičlenná hodnotící komise ve výběrovém řízení, jež pro město organizovalo pražské eseróčko Tercier, generálního dodavatele na výstavbu kanalizace. Ze šestnácti uchazečů zvítězila firma Vodní stavby Rokycany s.r.o., která předložila nejnižší nabídku, což bylo jediné výběrové kritérium.

Akce „Dokanalizování obce Rožmitál pod Třemšínem, rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod“, kterou zvládnou Vodní stavby Rokycany za 69 880 035 Kč bez DPH, může začít.

 

Humorné představy, jak by mohl radar či Radar v Brdech vypadat


V Rožmitále zavládla nad výběrem firmy, která jistě zdárně kanalizaci provede, opatrná, ale přesto spokojenost. Vždyť Vodní stavby zde kdysi bývaly synonymem pro velká stavební díla jako bylo pražské metro a pro dobrou kvalitu odvedené práce. Jejich generálním ředitelem byl Karel Polák, který to z malé osady Hutě pod Třemšínem dotáhl od vyučeného zedníka až na ministra stavebnictví a z regionu zaměstnal řadu lidí.

Vodní stavby Rokycany s.r.o. však měly s Vodními stavbami Karla Poláka společný jen matoucí název. Rokycanskou firmu založil její jediný vlastník a jednatel jen dva roky před vítězstvím v rožmitálském tendru a stavební činnost si doplnil v obchodním rejstříku dokonce jen jeden rok před ním. Firma byla kapitálově poddimenzována a špatný peněžní tok ji mohl rychle ohrozit, i když stejný člověk vlastnil v té době ještě firmu Ryta s.r.o. a v první polovině roku 2011 si nechal zaregistrovat další dvě firmy – Vodní stavby Plzeň s.r.o. a eR-Holding a.s.

Výstavba kanalizace v Rožmitále bylo lákavé sousto, neboť z převážné většiny byla dotována státem a potažmo financemi z Evropské unie. A jak se ví, platby se sice mohou opozdit, ale státní úředník vždycky uzavřené dohody dodrží a peníze nakonec přijdou.

25. září 2009, necelé dva měsíce po výběrovém řízení, uzavírá město s Vodními stavbami Rokycany s.r.o., smlouvu o dílo na výstavbu kanalizace za 70 miliónů Kč. Stavba bude, jak se majitel Vodních staveb Rokycany zavázal, zahájena 15. února 2010 a dokončena 22. října téhož roku. Technickým dozorem investora, tedy města, byla pověřena firma Ingem inženýrská a.s. z Plzně.

 

Starý Rožmitál, Železná ulice, říjen 2010

 

Starý Rožmitál, Rybova ulice, říjen 2010

 

Výstavba ale nezačala, jak bylo ve smlouvě o dílo uvedeno. 15. únor se změnil na 20. duben a ukončení se posunulo také o dva měsíce, až na Boží hod vánoční. Nová data obsahoval první dodatek ke smlouvě, který z celkových čtyř, bylo město nuceno s Vodními stavbami Rokycany podepsat, aby stavba byla vůbec dokončena.

Po čtyřech letech příprav bylo 20. dubna 2010 generálnímu dodavateli předáno staveniště. Výstavba více než deseti kilometrů kanalizace, dalších stovek metrů její rekonstrukce a souvisejících staveb začala. Dotčení obyvatelé začali šetřit korunky, aby si zaplatili povinnou přípojku na vlastním pozemku a zakoupili šachtičku, která usnadní eventuální opravy v budoucnu. Kdo peníze neměl, mohl požádat městský úřad o pětiletou půjčku na nízký úrok. Dosavadní jednotná kanalizace bude nadále sloužit jen jako dešťová a nová bude odvádět splašky do čistírny odpadních vod.

Obyvatelé chápou, že v 21. století už nelze pomyje odvádět jen tak do přírody a že se podstatně zlepší životní prostředí. Vždyť tuhle stavbu děláme pro své děti a vnuky, přesvědčují měsíc co měsíc starosta a místostarosta občany v Třemšínských listech, Příbramském deníku i na shromážděních.

V květnu, měsíc po zahájení prací, město konstatuje, že stavba celkově probíhá podle harmonogramu. Rožmitálská část je v předstihu a část ve Starém Rožmitále v mírném skluzu.

V červnu se ale Vodní stavby Rokycany s.r.o. přiznávají, že na stavbu kanalizace nemají dostatečné kapacity a žádají městský úřad o pomoc. A tak 10. června podepisuje Rožmitál se stavbyvedoucím rokycanské firmy tzv. smlouvu o spolupráci, podle níž město bude nejen investorem stavby, ale částečně i samo sobě dodavatelem, ovšem přes Vodní stavby Rokycany, kterým práci vyúčtuje.

Začínají komplikace.

 

Starý Rožmitál, Luh, listopad 2010

 

Starý Rožmitál, Nábřeží Bartoloměje Sadílka, listopad 2010

 

Starý Rožmitál, Cvokařská ulice, listopad 2010

 

Starosta a místostarosta města se patrně v životě tak často neomlouvali jako od léta roku 2010. Kanalizaci provázejí těžkosti a její ukončení na Vánoce se zdá už celkem jasně nereálné. Město vzkazuje občanům: Vydržte! Nikdo ale netuší, že třeba ve Starém Rožmitále to budou muset obyvatelé vydržet ještě celý další rok.

Začíná váznout financování stavby. Subdodavatelé Vodních staveb Rokycany odcházejí od rozdělané práce, protože nedostávají zaplaceno. Státní fond životního prostředí (SFŽP) posílá první částku ve výši pěti milionů z celkové dotace 56 milionů až v polovině září 2010 a tak město musí přidat dalších pět milionů ze svého, aby se pokryly alespoň zčásti už vynaložené náklady. V listopadu dostal Rožmitál ze SFŽP necelých 20 milionů, ač bylo prostavěno za 50 milionů Kč. Tady se ukázala kapitálová slabost generálního dodavatele Vodní stavby Rokycany, jenž nebyl schopen stavbu ufinancovat, ať už ze svého či bankovním úvěrem.

V té době ještě nikdo netušil, že právě v této - pro rožmitálskou kanalizaci - kritické době bublá na Státním fondu životního prostředí skandál, který naplno vyvře na povrch začátkem prosince. Jak se ukázalo, vedoucí pracovníci se víc než dotacím z evropských fondů věnovali personálním bojům, korupci a tajnému financování Občanské demokratické strany.

O tom, co se dělo v Rožmitále vypráví reportáž České televize v pořadu Reportéři ČT, která byla vysílána na jaře roku 2011, kdy se stále na kanalizaci pracovalo či nepracovalo. Kdo si ji chce znovu pustit, má možnost: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240016/titulky

Nedá nám, abychom z televizního dokumentu nevyzdvihli alespoň bezelstné odpovědi mluvčí SFŽP a rozšafně veselé a sebevědomé věty předsedy představenstva jihomoravské firmy Meliorace a.s. Za pár týdnů předsedu ale smích přešel. Meliorace se díky Vodním stavbám Rokycany dostaly do platební neschopnosti a v únoru 2013 na ně Krajský soud v Brně vyhlásil konkurs. Firma Šilinek skončila v likvidaci už v listopadu 2011.

S nadsázkou by se dalo říci, že výstavba rožmitálské kanalizace začala být pro zúčastněné firmy životu nebezpečná.

 

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, konec listopadu 2010

 

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, polovina prosince 2010

 

Začátkem října roku 2010 se rozeběhly naplno práce ve Starém Rožmitále, ale brzy, nejen zde, ale i ve městě skončily. Vodní stavby Rokycany se dohodly s městem, že 30. listopadu kvůli klimatickým podmínkám stavbu přeruší. Během zimy se tak provádějí jen nejnutnější opravy vad, nedodělky a zasypávají se ty největší díry v ulicích. Na Nový rok se mění i hlavní stavbyvedoucí. 12. ledna 2011 se Vodní stavby Rokycany městu zavazují, že ukončí práci na kanalizaci 25 dnů od jejího opětovného zahájení, nejpozději ale do 30. června 2011. V témže lednu zakládá jediný majitel a jednatel Vodních staveb Rokycany s.r.o. novou firmu Vodní stavby Plzeň s.r.o., v níž je rovněž jediným majitelem i jednatelem.

Vodní stavby Rokycany neplatí svým subdodavatelům. V březnu 2011 podávají Meliorace a.s. na rokycanskou firmu u Krajského soudu v Plzni návrh na insolvenční řízení, vůči které mají pohledávky přes pět milionů za práce na podzim předešlého roku. Rožmitálské radnici zatrnulo, město je rozkopané a zcela paralyzované. Naštěstí pro formální chyby v návrhu Meliorací krajský soud požadavek na úpadek rokycanských Vodních staveb zamítl a vrchní soud verdikt potvrdil. Ve městě zbývá dodělat 20 %, ale stavba více méně stojí. Koncem dubna měly být zahájeny dokončovací práce. Nebyly. Další termín byl 9. květen, i ten padl. V květnu 2011 přiznává starosta v Třemšínských listech, že nezbývá než se připravit na nejhorší.

„Vůbec nemám dobrý pocit při psaní těchto řádků,“ napsal a pokračoval: „Čtyři roky mi trvalo sehnat potřebné finanční zdroje a ani v nejmenším jsem si nemyslel, že půjde o jednoduchou stavbu. To, co se událo v ekonomice dodavatelské firmy, jsem však ani v nejmenším nemohl předpokládat a ani nepředpokládal. Přijměte, prosím, moji omluvu.“

Tentýž měsíc zakládá majitel Vodních staveb Rokycany novou firmu – eR-holding a.s., v níž je jediným akcionářem a členem představenstva.

 

Starý Rožmitál, Luh, polovina prosince 2010

 

Starý Rožmitál, Luh, 21. prosince 2010

 

Koncem května 2011 se práce díky bankovní garanci opět rozeběhly. 30. června předaly Vodní stavby Rokycany stavbu městu, jak bylo určeno v dodatku ke smlouvě o dílo. V září vydává Městský úřad v Příbrami kolaudační souhlas, ale už o měsíc později reklamuje město u dodavatele zanesenou stoku ve Cvokařské ulici. Bez odpovědi. 8. listopadu 2011 tuto a řadu dalších oprav urguje v dopise:

„Znovu zasíláme seznam úseků, na které nám nebyly předány protokoly o kamerových zkouškách. Stále nejsme schopni posoudit kvalitu stavby kanalizace! Vyzýváme Vás k urychlenému odstranění uvedených vad, zjištěných v průběhu záruční doby, v souladu s ustanovením v čl. IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady (odst. 9.5. a 9.6.) a v souladu s ustanovením v čl. X. Smluvní pokuty (odst. 10.4. - smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 300 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění), ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.9.2009 mezi objednatelem, Městem Rožmitál p. Tř. a zhotovitelem, Vodními stavbami Rokycany s. r. o. Vyzýváme Vás k bezplatnému odstranění reklamovaných vad v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 21. listopadu 2011.“

Rožmitálská radnice ovšem netuší, že firma Vodní stavby Rokycany už má devět dní nového majitele a jednatele, který ji za necelé dva měsíce převede na bulharského občana, jenž nemá na území České republiky adresu a je nedohledatelný. Radnice rovněž nemá ani ponětí o tom, že od roku 2010 nevede rokycanská firma řádné účetnictví a to, co z něho zbylo, se ztratilo někde v Bulharsku.

 

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, polovina března 2011

 

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, konec března 2011

 

Starý Rožmitál, křižovatka aleje s Cvokařskou ulicí a nábřežím, konec května 2011

 

Starý Rožmitál, Luh, konec května 2011

 

V létě 2011 se konečně začalo s asfaltováním ulic ve městě a třeba taková Nádražní si od výmolů a prachu oddechla po více než roce. Ve Starém Rožmitálu je ale situace i nadále kritická a zoufalé občany už nedovede uklidnit ani starosta. Přijíždí i redaktor Příbramského deníku a svoji návštěvu popisuje takto:

„Vyjedeme? Nevyjedeme? Tuhle otázku si i několikrát denně pokládají obyvatelé Starého Rožmitálu. A už to bude trvat skoro rok. Od října loňského roku, kdy stavební firma rozkopala ulice kvůli kanalizaci, bojují obyvatelé s výkopy, blátem nebo prachem. „Nemůžete si ani objednat dříví nebo uhlí, nevíme totiž, kdy zase a kam najede technika,“ shodují se místní. (...)  Zajeli jsme se do Rožmitálu podívat – staré potrubí čouhající do cesty s ostrými hranami nebylo označené, stačí trocha nepozornosti a s autem skončíte na jedné z mnoha podobných nástrah.

 „Tady se chvíli dělá, pak zase nedělá, už toho máme dost. Nikdo s námi nekomunikuje,“ stěžují si obyvatelé na prapodivné způsoby prací v ulicích. „Nic není označeno, nikdo neřekne, kdy bude jaká cesta neprůjezdná. Vemte si, jak se tady chodí starším lidem o holích nebo maminkám s kočárky. Nikdo neřekne, kdy se bude pokračovat a teď firma, co opravuje silnice, prý nedostává peníze, tak řekli, že skončí.“

 Už to trvá hodně dlouho a všem to tady komplikuje život. Pochopitelně všichni očekávali problémy při práci na kanalizaci, ale tohle je už prý nad jejich síly. A představa, že tu budou dále kličkovat ať už pěšky nebo s auty v rozkopaných ulicích, jim nedá spát.“

V listopadu konečně začíná ve Starém Rožmitálu úprava povrchů ulic a jako poslední se v květnu roku 2012 asfaltuje Cvokařská. O rok později v říjnu je pak dokončena celková rekonstrukce Rybovy ulice.

Položením asfaltu jako by byly pod něj uklizeny všechny problémy. Ale nebyly.

 

Starý Rožmitál, nábřeží B. Sadílka, začátek dubna 2011

 

Starý Rožmitál, nábřeží B. Sadílka, konec května 2011

 

Starý Rožmitál, začátek aleje, konec května 2011

 

Starý Rožmitál, nábřeží B. Sadílka, začátek srpna 2011

 

V říjnu 2011 jeden ze subdodavatelů odmontoval z kanalizace dvě tlaková čerpadla, protože nedostal od Vodních staveb Rokycany zaplaceno. Zařízení nechtěl vrátit, dokud neuvidí od města peníze. Zádrhel byl v tom, že Rožmitál čerpadla už jednou zaplatil – Vodním stavbám Rokycany. A tak tuto krádež ke škodě města řešilo Státní zastupitelství v Příbrami a policie v Přerově, odkud subdodavatel byl. Mezitím se ale musely splašky odčerpávat mechanicky.

19. prosince 2011 podává firma Josef Mázdra z Březnice, která pracovala jako subdodavatel ve Starém Rožmitále, u Krajského soudu v Plzni návrh na zahájení insolvenčního řízení s Vodními stavbami Rokycany. Má u nich nedobytnou pohledávku ve výši jednoho milionu korun. Tentokrát má návrh všechny náležitosti, soud řízení zahájil a na návrh Mázdry a firmy Lipatech prohlásil 2. března 2012 na Vodní stavby Rokycany s.r.o. konkurs a ustanovil insolvenčního správce.

Se svými pohledávkami v celkové výši 63 milionů kolrun vůči Vodním stavbám Rokycany s.r.o. se přihlásilo 61 věřitelů.

Mezi nimi je i město Rožmitál s pohledávkou přes dva miliony korun za provedené subdodavatelské práce podle smlouvy o spolupráci z června 2010. Tehdy si takhle Vodní stavby Rokycany řešily svůj problém s nedostatečnou kapacitou pro tak velkou stavbu, jakou kanalizace byla.

Nový bulharský majitel Vodních staveb a ani ten předešlý ovšem na veškeré výzvy krajského soudu o předložení dokumentace k firmě nereagují. Bulharský občan, kterého nemůže najít ani policie, se ale v jiných věcech činí. Přestože je firma v insolvenčním řízení, prodává do Bratislavy linku na drcení stavebního odpadu v hodnotě 16 mil. Kč, kterou si Vodní stavby Rokycany pořídily ani ne před dvěma roky za dotaci Státního fondu životního prostředí. Bratislavská firma ji obratem prodává zpátky do Čech, tentokrát firmě do Zbiroha.

Soud později celou transakci prohlásí za neplatnou a drtící linku, která měla mezitím pracovat na stavbě tunelu Blanka, musí zbirožský držitel vložit do konkurzní podstaty. Na konci roku 2011 se stačí ještě bulharský majitel Vodních staveb Rokycany stát jediným majitelem dalších dvou společností s ručením omezeným.

 

Starý Rožmitál, Alej Johanky z Rožmitálu, konec května 2011

 

Starý Rožmitál, Luh, soutka, polovina června 2011

 

Starý Rožmitál, Alej Johanky z Rožmitálu, polovina června 2011

 

Starý Rožmitál, Nábřeží Bartoloměje Sadílka, začátek srpna 2011

 

Insolvenční správce, kterého v březnu 2012 ustanovil plzeňský krajský soud, se mezitím snaží dát dohromady zbylý majetek po zkrachovaných Vodních stavbách Rokycany. Moc toho není a zdaleka to nepokrývá pohledávky věřitelů, mezi které patří i město Rožmitál. To si svoji pohledávku odečetlo od poslední splátky Vodním stavbám, za což je starosta o rok později peskován kontrolou z Ministerstva životního prostředí, jak město nakládalo s dotacemi.

V květnu 2012 překvapivě zažaluje rokycanská firma Ryta s.r.o, která uplatňuje vůči Vodním stavbám Rokycany pohledávku přes pět milionů, většinu ostatních věřitelů u soudu a chce na něm, aby nároky ostatních prohlásil za neplatné. Před tím už Ryta, rovněž překvapivě, chce od ostatních věřitelů za směšné částky odkoupit jejich pohledávky. Překvapivé to ovšem přestává být po nahlédnutí do obchodního rejstříku. Za firmou Ryta stojí stejný člověk, který do prosince 2011 byl jediným majitelem a jednatelem Vodních staveb Rokycany. Dobře ví, že může následovat trestní stíhání jeho osoby a tak se snaží minimalizovat škody. Zvlášť po prohlášení insolvenčního správce, že účetnictví Vodních staveb Rokycany bylo cíleně odstraněno, pohledávky v hodnotě několika milionů vyvedeny do plzeňské firmy Profi-CZ a od října 2011 do února 2012 byla firma cíleně tunelována.

V červenci 2015 hlásí insolvenční správce soudu, že zpeněžil veškerý hmotný majetek, který se mu podařilo získat zpět do majetkové podstaty. Ta má nyní hodnotu 17 milionů Kč. Dalo by se říci, že 61 uznaných věřitelů získá alespoň čtvrtinu ze svých pohledávek. Tak jednoduché to ale není. Insolvenčnímu správci náleží milionová odměna a stále se čeká, o jak velkou částku se přihlásí stát, který má před všemi ostatními přednost.

Zatím se insolvenční správce a výbor věřitelů alespoň snaží vymoci od dřívějších jednatelů Vodních staveb Rokycany peníze, které si neoprávněně vybírali z účtu firmy. A tak třeba jednu pohledávku kupuje v říjnu 2016 ani ne za desetinu její výše plzeňská firma Radamo, jejímž jediným majitelem je náhodou člověk stejného příjmení jako dřívější jednatel Vodních staveb Rokycany, který je z účtu vyzvedl.

Příběh rožmitálské kanalizace a jejich aktérů ani v prosinci roku 2016 nekončí, stejně jako ještě neskončil divoký kapitalismus v Čechách.

 

Starý Rožmitál, Luh, polovina srpna 2011

 

Starý Rožmitál, Nábřeží B. Sadílka, konec listopadu 2011

 

Starý Rožmitál, Alej Johanky z Rožmitálu, konec listopadu 2011

 

Starý Rožmitál, Cvokařská ulice, polovina května 2012

 

Starý Rožmitál, křižovatka aleje, Cvokařské ulice a nábřeží, konec května 2012

 

Proti bývalým jednatelům Vodních staveb Rokycany a jejich obchodnímu partneru jsou nyní vedena dvě trestní stíhání za více než 20 milionů korun. „Je nepochybné“, sděluje na konci prosince 2016 Krajskému soudu v Plzni insolvenční správce,“ že veškerý majetek firmy byl záměrně a sofistikovaně, za použití zahraničních osob, jako tzv. bílých koní, vyveden na přelomu let 2011 a 2012 z majetkové podstaty.“

A jak dopadli věřitelé? V průměru by měli být uspokojeni ve výši 42,3 % svých pohledávek. Firma Josef Mázdra, která pracovala na kanalizaci ve Starém Rožmitále, tak z vyfakturovaného milionu nedostane 539 tisíc Kč a město Rožmitál z požadovaného 1,6 milionu za subdodavatelské práce neuvidí 928 tisíc Kč. Ale ještě je zde stále několik háčků, které brání vyplacení zachráněných částek na účty věřitelů. Takže: dokud nebudou mít peníze od insolvenčního správce v bance, nelze hovořit – alespoň ze strany věřitelů – že příběh rožmitálské kanalizace skončil.

Dovětek

Zastupitelé města Rožmitálu pod Třemšínem schválili na svém zasedání 29. listopadu 2017 odpis pohledávky za Vodními stavbami Rokycany ve výši 1 183 386 Kč. Původně si město u insolvenčního správce nárokovalo 1 926 tisíc korun, ale krajský soud v Plzni nakonec uznal jen částku o 320 tisíc korun nižší a z té nakonec město dostalo bratru 683 tisíc korun.    

    
 

 

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode