Všeodborový spolek Budoucnost

Tento materiál jsme otiskli v rubrice Novinky na dvě pokrařování v dubnu 2019.

 

Při shromažďování podkladů pro knihu Cvokaři byla v pozůstalosti cvokaře a cvokařského podnikatele Josefa Kulovaného z č. p. 74 v Luhu (dnešní Cvokařské muzeum) nalezena pokladní kniha Všeodborového*) spolku Budoucnost.

Spolek byl ve Starém Rožmitále založen 1. dubna 1909, tedy před 110 lety, a Kulovaný v něm dělal jednatele. Jaká byla činnost spolku? Přestože stanovy se nedochovaly, lze ze zápisů v pokladní knize a také v knize členů dovodit, že hlavním účelem byla vzájemná výpomoc v nouzi a vzdělávání. Spolek měl hned zpočátku svoji knihovnu, stejně jako starorožmitálský spolek dobrovolných hasičů. (Obecní knihovna byla ve Starém Rožmitále zřízena až na základě zákona z roku 1919, který stanovil všem obcím povinnost založit veřejnou knihovnu na „doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“.)

Největší položky ve výdajích byly za knihy, kuplety a časopisy, za vázání knih (hlavně u Vojtěcha Zíba) a za obrazy (patrně reprodukce), příspěvky na pohřby, podpory a půjčky členům, příspěvek na c. a k. rakouský válečný fond pro vdovy a sirotky po padlých v letech 1916 – 1918 a příspěvky na sirotky po padlých legionářích.

Z pokladní knihy se dozvídáme i konkrétní výdaje, například z prvních dvou let činnosti: Na začátku se musely vytisknout stanovy, pořídit razítko, poštovní známky, papíry a kancelářské potřeby. Truhláři Antonínu Kopeckému spolek zaplatil za zhotovení skříně na knihy a obchodníku Marcelu Vachatovi za svázání knih a časopisů.

Na pohřeb Františku Svatoňovi byl pořízen věnec, po dvou korunách spolek přispěl Vojtěchu Kalovi a Františku Fousovi na vojnu a tři koruny věnoval Františku Kusbachovi jako podporu v nemoci. V nouzi byli po čtyřech korunách podpořeni Josef Šmíd, Václav Sadílek, Nikodem Trčka, Jan Kučera a František Svatopolský.

*) dnes bychom řekli všeoborový

 

Snímek cvokařů pořízený někdy kolem roku 1910 před domkem č. p. 13 Josefa Šmída v Luhu ve Starém Rožmitále

 

Z čeho měl spolek příjmy? Bylo to hlavně ze zábav u Vonášků a Na Letnej, z věnečků, kdy přispívali dívky i chlapci, dále milodary, dary od obce, úroky z půjček členům, výnosy z výletů a samozřejmě příjmy z ročních příspěvků členů a ze zápisného nových členů. Zápisné v roce 1909 činilo 40 haléřů, stanovy si každý musel koupit za dva haléře a roční příspěvek byl od 10 haléřů až po jednu korunu. Za první dva roky existence spolku Budoucnost činily příjmy 122 K a výdaje 48 K.*)

Zakládajícími členy starorožmitálského Všeodborového spolku Budoucnost v roce 1909 byli: Brettl Antonín, Diviš Vojtěch, Dražan František, Fareisl František, Flemr Josef, Fous František, Jedlička František, Kala Vojtěch **), Kala František ml., Kala František st., Kulovaný Josef - jednatel, Květoň František, Kusbach František, Leiterman Josef, Leiterman František, Milec Jan, Milec František, Milec Josef – pokladník, Roušar František, Sadílek Václav, Skuhravý Jan, Svatoň František, Svatoň Karel, Svatopolský František, Šourek Václav, Šmíd Karel – předseda spolku, Tichý Josef a Valta František. Počet členů se v dalších letech pohyboval kolem čtyřiceti.

V letech 1909 – 1914 zastával funkci předsedy Karel Šmíd, v roce 1915 Jan Kučera, v letech 1916 – 1917 a pak ještě v roce 1919 pozdější dlouholetý starosta obce Alois Kulovaný a v roce 1918 Josef Leiterman.

Poslední zápisy v nalezených knihách jsou nahodilé, stručné a neúplné. Lze tedy předpokládat, že po roce 1918 činnost upadala. Poslední zápis je z roku 1921, kdy asi spolek Budoucnost zanikl.

*) Příklad cen kolem roku 1910:

1q pšenice                                               14–15 K

1q žito                                                     11–12 K

1q ječmen                                               9–9,50 K

1q oves                                                    7–7,50 K

1q brambory                                           6  K

1kg maso hovězí                                     1,60 K

1 kg maso vepřové                                  1,80– 2 K

1kg máslo                                               2,80–3 K

1l mléko                                                  0,18–0,20 K

párek podsvinčat                                     40–50 K

1 košile                                                    2,40 K

pár střevíců                                             10 K

**) Přečtěte si zajímavé vyprávění Vojtěcha Kaly na https://www.staryrozmital.cz/dalsi-serialy/vzpominky-cvokare-vojtecha-kaly/

 

Vojtěch Kala (vlevo) a Josef Kulovaný na fotografii z roku 1947


  

 

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode